Javna nabava


Koprivnica, 30. siječnja 2019. godine

SUKOB INTERESA

Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: „ZJN 2016.“) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

  1. ako predstavnik naručitelja obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnika naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekata s više od 0,5%.

Temeljem članka 80. stavka 2. ZJN 2016. Grad Koprivnica kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. ZJN 2016.

Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.

 


Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

OTVORENA SAVJETOVANJA

  • Trenutno nema otvorenih savjetovanja

ZATVORENA SAVJETOVANJA


JAVNA NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI

Objavljeni postupci javne nabave u otvorenom roku

Objavljeni postupci javne nabave u tijeku obrade

Obavijesti o sklopljenim ugovorima javne nabave velike vrijednosti

Poništeni postupci

JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI

Objavljeni postupci javne nabave u otvorenom roku

Objavljeni postupci javne nabave u tijeku obrade

Obavijesti o sklopljenim ugovorima javne nabave male vrijednosti

Poništeni postupci


Informacije o izvršavanju ugovora

Prema članku 10. stavku 1. točki 9  Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN br. 25/13., 85/15.) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi objavljujemo:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI: 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2013.g.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014.g.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015.g.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2016.g.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2017.g.

REGISTAR BAGATELNE NABAVE:

REGISTAR UGOVORA O BAGATELNOJ NABAVI U 2015. GODINI