Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji


Nadmetanja su objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Postupci u tijeku:

 1. Predmet nabave: Govorne i Internet usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži zajednička nabave za Grad Koprivnicu, ustanove i trgovačka društva Grada
  Rok: za dostavu ponuda: 20.12.2016.
  Oznaka objave:  2016/S 002-0026841  poziv na nadmetanje
 1. Predmet nabave: Govorne i Internet usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži zajednička nabave za Grad Koprivnicu, ustanove i trgovačka društva Grada
  Rok: za dostavu ponuda: 8.12.2016.
  Oznaka objave:2016/S 002-0025904 poziv na nadmetanje
 1. Predmet nabave: prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Koprivnica
  Rok: za dostavu ponuda:  21.12.2016.
  Oznaka objave:  2016/S 002-0025265  poziv na nadmetanje
 1. Predmet nabave:Opskrba plinom za grad Koprivnicu i proračunske korisnike
  Rok: za dostavu ponuda:  30.11.2016.
  Oznaka objave:  2016/S 002-0025132  poziv na nadmetanje
 1. Predmet nabave: Rekonstrukcija prometnih površina u dijelu Ulice hrvatske državnosti (od Florijanskog trga do Križevačke ulice) u Koprivnici
  Rok: za dostavu ponuda: 1.9.2016.
  2016/S 002-0018084  poziv na nadmetanje
   

Završeni postupci/obavijest o sklopljenim ugovorima:

 1. Predmet nabave: Nabava kratkoročnog kredita u kunama
  Obavijest o sklopljenim ugovorima: 2016/S 003-0026323
 1. Predmet nabave: Izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice u odvojku Ulice Miklinovec (od Ulice Mije Šimeka do Ulice Ivana Sabolića) u Koprivnici
  Obavijest o sklopljenim ugovorima: 2016/S 003-0021380
 1. Predmet nabave: Nabava korisničke podrške za “KIS” programske proizvode
  Obavijest o sklopljenim ugovorima: 2016/S 003-0006115
 1. Predmet nabave: Izrada kurikuluma iz održive mobilnosti
  Obavijest o sklopljenim ugovorima: 2016/S 003-0005805