OSPUO


Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Koprivnice_

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice_

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “Pri Sv. Magdaleni 1”

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Zona centralnih funkcija” u Koprivnici

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja “Pri Sv. Magdaleni I”

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Zona centralnih funkcija”