Informiranje javnosti o pitanjima zaštite okoliša


 

Informiranje javnosti provodi se u skladu s Zakonom o zaštiti okoliša i pratećim podzakonskim aktima, kojima su utvrđene strategije, planovi i programi za koje je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO), odnosno ocjenu o potrebi strateške procjene (OSPUO) te način, uvjete i nadležnosti za provedbu tih postupaka.