Poslovnik Gradskog vijeća


Poslovnikom Gradskog vijeća određuje se način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice Gradskog  vijeća, glasovanje i vođenje zapisnika, pridržavanje reda na sjednici te druga pitanja.

Prilog:
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Koprivnice;  GGK 5/09., GGK 2/11.GGK 1/13. ,  GGK 3/13. (pročišćeni tekst)