Glasnik Grada Koprivnice


Glasnik Grada Koprivnice” je službeno glasilo Grada Koprivnice u kojem se objavljuju svi opći akti koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik u okviru samoupravnog djelokruga iz područja lokalne samouprave, gospodarstva, kulture, sporta, obrazovanja i predškolskog odgoja, komunalnog gospodarstva, izgradnje i prostornog uređenja, zaštite okoliša te financija i poduzetništva.

Budući da se odluke koje se objavljuju u Glasniku Grada odnose na pravne subjekte kako u gospodarstvu tako i u ostalim djelatnostima , te građanstvo nadamo se da ćete ocijeniti korisnim kontinuirano praćenje propisa koji su u nadležnosti Grada, te rad gradske vlasti u provođenju utvrđene politike razvoja Grada Koprivnice.

Glasnik Grada Koprivnice možete preuzeti u PDF formatu prema godinama.