Dječje Gradsko vijeće


Dječje gradsko vijeće grada Koprivnice osnovano je 5. lipnja 2009. godine kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici (metodama koje odgovaraju djeci), a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave.

I za odrasle i za djecu, razvoj kulture sudjelovanja može predstavljati snažan oblik vježbanja demokracije. Afirmacija prava djece na sudjelovanje jedno je od temeljnih načela, a ujedno i najprogresivnijih novina Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30 aktivnih Dječjih vijeća u ovim gradovima i općinama: Bjelovar, Čakovec, Čazma, Donji Miholjac, Dubrovnik, Gospić, Grubišno Polje, Koprivnica, Krapina, Križ, Kutina, Mali Lošinj, Nova Gradiška, Ogulin, Omiš, Opatija, Osijek, Pleternica, Požega, Prelog, Pula, Rovinj, Slavonski Brod, Sisak, Šibenik, Tuhelj, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica i Zabok.

Dječja gradska/općinska vijeća godišnje okupljaju više od 400 djece u dobi od 9-14 godina. Djeca-vijećnici imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad i mnogim drugim. Osim što djeca-vijećnici izražavaju svoja mišljenja, stavove, potiču odrasle na međusobno uvažavanje i partnerstvo, djeca-vijećnici stječu vještine za samostalno osmišljavanje i pokretanje akcija za ostalu djecu, posebice za socijalno isključene skupine djece, potičući odrasle da prepoznaju potrebe djece te pronalaze adekvatna rješenja za probleme i potrebe djece.


Voditeljica Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice: Suzana Hergotić


Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća

Statut Dječjeg gradskog vijeća Koprivnica


4. SAZIV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA:

 

Lovro Mršić, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, dječji gradonačelnik
Jana Dombaj, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, tajnica Dječjeg gradskog vijeća

 

Dječji vijećnici ispred OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“

Matija Bogomolec
Nika Sačer

 

Dječji vijećnici ispred OŠ „Braća Radić“

 Ida Geto
Paola Ferenčić
Rozalija Kokša

 

Dječji vijećnici ispred OŠ „Đuro Ester“

Dorian Tarle
Fabian Perošić
Matija Šimek
Nika Stančin
Vanja Setinšek

 

Dječja vijećnica ispred COOR Podravsko sunce

Senada Bogdan