Gradsko vijeće


Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 


Maja Marković, potpredsjednica Gradskog vijeća (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 


Goran Kovačić, potpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 


Sonja Celiščak, vijećnica (HDZ)
Izabrana sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 


Saša Cestar, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 


Anica Desnica, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 


Ernest Forjan, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 


Zoran Gošek, vijećnik (SDP)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 


Antonio Grgić, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste grupe birača


Dragutin Jeđud, vijećnik (LABURISTI)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 


Nenad Martinaga, vijećnik (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


 

Kristinka Mikulić, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 


Hrvoje Petrić, vijećnik (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 


Ivica Suvalj, vijećnik (MREŽA)
Izabran sa kandidacijske liste:
MREŽA

 

 

 

 

 

 


Željko Šemper, vijećnik (HSU)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 


Nevenko Šimunić, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste grupe birača


Marijan Šiško, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste grupe birača


Hrvoje Tisaj, vijećnik (SDP)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 


Adriana Vidović, vijećnica (SDP)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 


Mario Vrbanić, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 


Bernard Vukušić, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ


Danijela Glavosek Kovačić, mandat u mirovanju od 24. rujna 2018.

Izabrana sa kandidacijske liste grupe birača