Umjetnička škola “Fortunat Pintarić”


ravnatelj: Ariana Šandl
adresa: Svilarska 12, 48000 Koprivnica
tel: 048/623-356
fax: 048/626-235
e-mail: ravnatelj@glazbena.com
web: www.umjetnicka.net

 Školski odbor:

  1. Albert Vučinović, ispred učiteljskog vijeća
  2. Matija Kučić, ispred učiteljskog vijeća
  3. Dalibor Grubačević, ispred vijeća roditelja
  4. Zoran Gošek, ispred osnivača
  5. Sanja Ciber, ispred osnivača
  6. Vjekoslav Robotić, ispred osnivača
  7. Klaudija Jurčec, ispred vijeća radnika