Regionalna energetska agencija Sjever


large_1302178996rea_sjever

ravnatelj: Ivan Šimić
adresa: Miroslava Krleže 81, 48000 Koprivnica
tel: 048/289 240
fax: 048/289 250
e-mail:  ivan.simic@rea-sjever.hr
web: www.rea-sjever.hr

Regionalna energetska agencija Sjever (REA) osnovana je 2009. godine od strane gradova Koprivnice, Varaždina i Virovitice. Agencija djeluje kao javna, nezavisna i neprofitna ustanova osnovana uz financijsku potporu Europske komisije, u sklopu programa Inteligentna energija za Europu (Intelligent Energy Europe – IEE).

Osnovni cilj i uloga Agencije je promocija i poticanje regionalnog održivog razvoja na području energetike i zaštite okoliša kroz uvođenje mjera za povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Područja djelovanja Agencije obuhvaćaju promociju i podizanje svijesti i razine znanja iz područja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, savjetovanje na području energetike i održivog razvoja, kreiranje strateških i provedbenih dokumenata (energetska bilanca, energetska strategija, energetski planovi) te razvoj i provedba projekata na lokalnoj i regionalnoj razini.

Usluge Agencije

  • pružanje informacija i savjeta iz područja korištenja energije
  • izrada i podrška u provođenju lokalnih i regionalnih energetskih planova
  • pokretanje, praćenje i izvođenje projekata vezanih uz obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost
  • izrada studija izvedivosti, poslovnih planova, bilanci i ostalih razvojnih i strateških dokumenta
  • kreiranje aplikacija na natječaje za domaće i EU fondove
  • provođenje energetskih pregleda zgrada
  • obrazovanje javnosti i ciljanih skupina, podizanje svijesti o obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša

Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjever

1. Zoran Gošek,  predstavnik Grada Koprivnice
2. Aldijana Matić-Horvat, predstavnica Grada Koprivnice
3. Sandra Sinjeri,predstavnica Grada Koprivnice
4. Lovorka Gotal Dmitrović, predstavnica Grada Varaždina
5. Darko Levačić, predstavnik Grada Varaždina
6. Đurđa Aragović, predstavnica Grada Virovitice
7. Damir Marenić, predstavnik Grada Virovitice