Razvojna agencija Sjever – DAN (ured u Koprivnici)


adresa: Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
tel: 048/279 533
e-mail: koprivnica@dan.hr
web: www.dan.hr

Razvojna agencija Sjever- DAN je društvo s ograničenom odgovornošću, sa 2 grada osnivača: Varaždin i Koprivnica. Sjedište Agencije je u Varaždinu, Trg bana Josipa Jelačića 17, a u Koprivnici ured se nalazi na adresi: Koprivnica, Zrinski trg 1.

U svim uredima mogu se dobiti informacije o aktivnostima i mogućnostima poslovne suradnje za sve potencijalne partnere iz regije i šire.