Pučko otvoreno učilište


adresa: Starogradska 1
tel.: 048/621-106
fax: 048/621-117
Direktorica: Maja Holek
web: www.pou-kop.hr

POU

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta 
1. Siniša Fabijanec, ispred osnivača
2. Vladimir Šadek, ispred osnivača
3. Irena Babić, iz reda članova Stručnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica