OŠ „Đuro Ester“


ravnateljica: Sanja Prelogović
adresa: Trg slobode 5, 48000 Koprivnica
tel: 048/623-433
fax: 048/625-842
e-mail: ured@os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr
web: os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr

 Školski odbor:

  1. Saša Špoljarić, ispred učiteljskog vijeća
  2. Mihael Kivač, ispred učiteljskog vijeća
  3. Spomenka Nemec, ispred vijeća roditelja
  4. Anica Desnica, ispred osnivača
  5. Maja Raščanec, ispred osnivača
  6. Emina Klasić-Dolenec, ispred osnivača
  7. Ivan Piskač, ispred vijeća radnika