OŠ „Braća Radić“


ravnatelj: Krešo Grgac
adresa: Miklinovec 6a, 48000 Koprivnica
tel: 048/220 448, 048/642-025
fax: 048/642-026
e-mail: ured@os-braca-radic-koprivnica.skole.hr
web: os-braca-radic-koprivnica.skole.hr

 Školski odbor:

  1. Josip Pankarić, ispred učiteljskog vijeća
  2. Renata Balažinec, ispred učiteljskog vijeća
  3. Dijana Franjo-Čordaš, ispred vijeća roditelja
  4. Tomislav Golubić, ispred osnivača
  5. Nataša Tetec, ispred osnivača
  6. Vesna Peršić Kovač, ispred osnivača
  7. Kristina Bunić Lovrek, ispred vijeća radnika