OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“


ravnateljica: Gordana Gazdić Buhanec
adresa: Školska 5, 48000 Koprivnica
tel: 048/622-172, 048/621-158
fax: 048/622-172
e-mail: ang@os-angostovinski-kc.skole.hr
web: www.osang-kc.hr

 Školski odbor:

  1. Danijel Balaško, ispred učiteljskog vijeća
  2. Danijela Šimek, ispred učiteljskog vijeća
  3. Tomislav Jelić, ispred vijeća roditelja
  4. Ida Šipek, ispred osnivača
  5. Maja Marković, ispred osnivača
  6. Marinela Ivanček, ispred osnivača
  7. Goran Višak, ispred vijeća radnika