ENTER KOPRIVNICA d.o.o.


 

direktorica: Martina Mak
adresa: Dravska 17, 48000 Koprivnica
tel: 048/222 338
fax: 048/617 792
e-mail: info@inkubator.info
web: www.inkubator.info

ENTER KOPRIVNICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i posredovanje za poduzetnike je poduzeće čija je uloga razvoj poticajne poduzetničke klime u gradu Koprivnici te stvaranje uvjeta za lakši rast i razvoj novoosnovanih  poduzeća.
ENTER KOPRIVNICA d.o.o. upravlja poduzetničkim inkubatorom. Poduzetnički inkubator dio je poduzetničke potporne infrastrukture, a funkcionira kao poseban oblik potpore kojim se olakšava poslovanje poduzetnicima – početnicima u prvim godinama poslovanja kroz sufinanciranje najma poslovnog prostora te korištenje pratećih usluga.

Lokacije Dravska 17 (poslovna zona Dravska) – 1005 m²
Tarašćice 19 (zgrada Udruženja obrtnika) – 90 m²

Tim od 13 ljudi kontinuirano provodi usluge informiranja, mentoriranja, individualnog savjetovanja te pripreme i izrade dokumentacije za dobivanje subvencioniranih kredita, jamstva i sl. za poduzetnike. Koprivnički poduzetnik ima osmišljene programe unutar kojih organizira edukativne radionice, događaje, predavanja za poduzetnike početnike i za iskusne poduzetnike, kao što su: inovacije u poslovanju, prilike koje se pružaju poduzetnicima kroz sudjelovanje u EU programima, IT radionice i savjetovanja i sl., a s ciljem promocije poduzetništva, jačanja motivacije za poduzetništvom, razmjene iskustva te mogućnosti financiranja.

Programi:

Program osiguravanja kapitala i likvidnosti poslovanja
1. Stalna komunikacija i informiranje MSP o uslugama koje nudimo i mogućnostima dostupnosti kapitala
2. Izrada dokumentacije za MSP za dobivanje jednog od kredita sa subvencioniranom kamatom (jeftiniji kapital)
3. Savjetovanje o koracima vezanim za potrebe kapitala

EU sredstva za rast i razvoj

1. Informiranje o dostupnosti sredstava iz EU fondova
2. Izrada prijava na EU sredstva za MSP
3. Provedba mjera sufinanciranja izrade dokumentacije za MSP

Start –up programi
1. Treninzi i individualna savjetovanja za mlade potencijalne poduzetnike
2. Promotivne kampanje za mlade što uključuje i promociju poduzetničkog inkubatora Koprivnica
3. Organizacija konferencija /događaja

BE innovative
1. Informiranje i poticanje suradnje MSP sa znanstvenim institucijama
2. Informiranje, educiranje kroz javne tribine, susrete, prezentacije kako bi se znanstvena zajednica i velike tvrtke otvorile prema suradnji s MSP (IT radionice, održavanje Hackathon natjecanja, radionica robotike s Institutom za razvoj i inovativnosti mladih za djecu i mlade)

Inkubacijska podrška

1. Program treninga i edukacija za tvrtke koje uđu u inkubator (organizacija, marketing, porezi, financije, zakosnki okviri, pravne osnove, izrada planova razvoja)
2. Jeftin najam kvalitetnog poslovnog prostora (od 1 kn)
3. Besplatno korištenje dvorana za sastanke i multimedijalne opreme, co-working prostora, neformalna druženja i networking
4. Individualne konzultacije i rješavanje problema
5. Besplatan pristup internetu od 100/100 Mbps putem optičkog linka