Dječji vrtić “Tratinčica”


ravnateljica:  Ida Šipek, diplomirana psihologinja
adresa: Trg podravskih heroja 7, 48000 Koprivnica
tel: 048/621-358
fax: 048/
e-mail: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr
web: www.tratincica.hr

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica”
1. Petra Rožmarić, ispred osnivača
2. Stjepan Lončar, ispred osnivača
3. Denis Dušić, ispred osnivača
4. Ana Prentašić, iz redova roditelja
5. Adrijana Gajski, iz redova zaposlenika

Dječji vrtić Tratinčicu čine 40 odgojnih skupina koje rade na 9 različitih lokacija u gradu ili bližoj okolici. Vrtić radi od 6:00 do 16:30 sati.

1. Tratinčica

adresa: Trg podravskih heroja 7
tel.: 048/621-358
e-mail: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr

U “Tratinčici” rastu i zabavljaju se djeca od 3. do 7. godine života u 6. odgojnih skupina.

2. Bubamara

adresa: Trg podravskih heroja 7
tel.: 048/621-079

Bubamaru polaze naši najmlađi članovi od 1. do 3. godine živote, u skupinama “Potočnica”, “Ljubičica”, “Zvončić” i “Maslačak”.

3. Bombončić

adresa: Trg podravskih heroja 7
tel.: 048/621-358/109

Jaslice s dvije odgojne skupine polaze djeca u drugoj i trećoj godini.

4. Loptica

adresa: Ivana Generalića
tel.: 048/623-990

U njemu se zabavljaju i uče djeca od 3. do 7. godine života u 6 odgojnih skupina.

5. Zvjezdica

adresa: Franje Mraza bb
tel.: 048/642-645, 642-644

Zvjezdice imaju od 2 do 7 godina, a djeca polaze 2 jaslične skupine i 4 vrtićke.

6. Pčelica

adresa: Opatička ul.
tel.: 048/621-595

Pčelicu čine 2. odgojne skupine u 6. i 7. godini života

7. Ivančica

adresa: A. Starčevića
tel.: 048/626-443

U njoj su djeca od 2. do 7. godine života u jednoj jasličnoj i dvije vrtičke skupine.

8. Kockica

adresa: Josipa Juraja Strossmayera
tel.: 048/671-074

Polaze je djeca u 3. godini života

9. Vjeverica

adresa: Vinica
tel.: 048/631-043

Tamo su djeca od 1. do 7. godine života u mješovitoj jaslično-vrtićkoj i mješovitoj vrtićkoj skupini.

10. Lastavica

adresa: Starogradska 13a, Reka
tel.: 048/839-454

Polazi ga jedna mješovita odgojna skupina koja je specifična po integraciji djece s posebnim potrebama.

11. Crvenkapica

adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 12
tel.:  048/625-334

Dječji vrtić s dvije mlađe vrtićke skupine, jednom starijom jasličkom skupinom i jednom mlađom jasličkom skupinom