COOR „Podravsko sunce“


ravnateljica: Radmila Popović
adresa: Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica
tel: 048/240-341
fax: 048/240-348
e-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
web: www.podravsko-sunce.hr

Školski odbor:

  1. Luka Femec, ispred učiteljskog vijeća
  2. Mirjana Šimek, ispred učiteljskog vijeća
  3. Ivančica Cvelber, ispred vijeća roditelja
  4. Nevenka Fuchs, ispred osnivača
  5. Ksenija Kraljic Babić, ispred osnivača
  6. Neven Tanacković, ispred osnivača
  7. Alen Stipić, ispred vijeća radnika