COOR „Podravsko sunce“


ravnateljica: Radmila Popović
adresa: Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica
tel: 048/240-341
fax: 048/240-348
e-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
web: www.podravsko-sunce.hr

Školski odbor:

  1. Luka Femec, ispred učiteljskog vijeća
  2. Mirjana Šimek, ispred učiteljskog vijeća
  3. Ana-Marija Petran, ispred vijeća roditelja
  4. Nevenka Fuchs, ispred osnivača
  5. Ksenija Kraljic Babić, ispred osnivača
  6. Kristijan Ujlaki, ispred osnivača
  7. Alen Stipić, ispred vijeća radnika