Agencija za društveno poticanu stanogradnju


large_1254917423scan0007

ravnateljica: Martina Alihodžić, univ.spec.dipl.oec.
adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica
tel: 048/279 528
fax:
e-mail: apos@grad.koprivnica.hr
web:  www.apos-koprivnica.hr 

 

Zahtjev za odobravanje kupnje stana

Katalog stanova – Višestambena zgrada P28/POS4

 

Konačna lista reda prvenstva podnositelja zahtjeva za kupnju stana prema modelu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici – POS VIŠESTAMBENA ZGRADA I OBITELJSKA KUĆA

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice:

1. Aldijana Matić, predsjednica
2. Dejan Čokonaj, član
3. Goran Perišić, član