Upravni odjel za prostorno uređenje


 

 

Jasna Golubić dipl.ing.građ.,  pročelnica
adresa: Zrinski trg 1, Koprivnica
tel.: 048/279-521
fax:  048/279-540
e-mail: prostorno.uredenje@koprivnica.hr
Jasna Markušić  dipl.ing.građ., pomoćnica pročelnice
tel.:  048/279-558
e-mail: jasna.markusic@koprivnica.hr
 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Sandra Petak-Samardžić  dipl.ing.arh., voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje
tel.:  048/654-841
e-mail:  sandra.petak-samardzic@koprivnica.hr
Željko Hapavel  dipl.inž.geod., savjetnik za geodetske poslove
tel.:  048/654-842
e-mail:  zeljko.hapavel@koprivnica.hr
Marko Premec  mag.inž.arh., viši stručni suradnik za prostorno uređenje
tel.:  048/654-847
e-mail:  marko.premec@koprivnica.hr
Dejana Stanić  struč.spec.ing.aedif., viša stručna suradnica za prostorno uređenje
tel.:  048/654-856
e-mail:  dejana.stanic@koprivnica.hr
Zdravko Jagar  inž.građ., viši referent za prostorno uređenje
tel.:  048/654-854
e-mail:  zdravko.jagar@koprivnica.hr
Nikolina Mikulić  inž.građ., viša referentica za prostorno uređenje
tel.:  048/279-549
e-mail:  nikolina.mikulic@koprivnica.hr
Mara Presek  referentica za prostorno uređenje
tel.:  048/654-857
e-mail:  mara.presek@koprivnica.hr
Nenad Hunjadi  mag.inž.građ., viši stručni suradnik za prostorno uređenje
tel.:  048/654-846
e-mail: nenad.hunjadi@koprivnica.hr 
Zdenka Timarac  referentica za prostorno uređenje
tel.:  048/654-852
e-mail:  zdenka.timarac@koprivnica.hr
Dragica Herbai  referentica za prostorno uređenje
tel.:  048/654-852
e-mail:  dragica.herbai@koprivnica.hr

Obrasci za eDozvole:

Ostali obrasci:

Obrasci za legalizaciju:

Obrasci za prostorno planiranje: