Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i opće poslove


 

Dubravka Kardaš  dipl.iur., pročelnica
adresa: Zrinski trg 1, Koprivnica
tel.: 048/279-508
fax: 048/279-540
e-mail: dubravka.kardas@koprivnica.hr
 ODSJEK ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA
 Renata Štefec  struč.spec.admin.publ., viša savjetnica za službeničke odnose
tel.:  048/279-536
e-mail:  renata.stefec@koprivnica.hr
 Gordana Komes  referentica za poslove Gradskog vijeća
tel.:  048/279-509
e-mail:  gordana.komes@koprivnica.hr
 ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE
 Mladen Evačić  dipl.iur., voditelj Odsjeka za opće i pravne poslove
tel.:  048/279-530
e-mail:  mladen.evecic@koprivnica.hr
 ODJELJAK PISARNICE
 Kristinka Buvić  Voditeljica odjeljka pisarnice
tel.:  048/279-516
e-mail:  kristinka.bukvic@koprivnica.hr
 Veronika Slipac  namještenica u pisarnici
tel.:  048/279-517
e-mail:  veronika.slipac@koprivnica.hr
 Jasminka Belušić  namještenica u pisarnici
tel.:  048/279-557
e-mail:  jasminka.belusic@koprivnica.hr