Sponzorstva i donacije


U svrhu uvida u transparentnost rada Grada Koprivnice kao jedinice lokalne samouprave objavljujemo:

PODATKE O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA GRADA KOPRIVNICE (od 01.01.2013. do 10.06.2013. godine)

PODATKE O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA GRADA KOPRIVNICE (10.06.2013. do 31.12.2013. godine)

PODATKE O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA GRADA KOPRIVNICE ZA 2014. GODINU

PODATKE O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA GRADA KOPRIVNICE ZA 2015. GODINU