Važeći prostorni planovi


PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KOPRIVNICE

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN KOPRIVNICE

DPU LENIŠĆE-ZONA-JUG

DPU LENIŠĆE ZONA B5

DPU ZONA A11

DPU STAMBENE GRADSKE ČETVRTI PRI SV. MAGDALENI

IZMJENE I DOPUNE DPU CENTRALNOG GRADSKOG PODRUČJA DUBOVEC

DPU LENIŠĆE – ZONA ISTOK

DPU ZONA CENTRALNIH FUNKCIJA

DPU CVJETNA

DPU ZAGORSKA