Važeći prostorni planovi


PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KOPRIVNICE

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN KOPRIVNICE

DPU LENIŠĆE-ZONA-JUG

DPU LENIŠĆE – ZONA – B5

GRAFIČKI DIO

TEKSTUALNI DIO

DPU ZONA A11

DPU STAMBENE GRADSKE ČETVRTI PRI SV. MAGDALENI

UPU „Pri Sv. Magdaleni I“

GRAFIČKI DIO

TEKSTUALNI DIO

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18)

IZMJENE I DOPUNE DPU CENTRALNOG GRADSKOG PODRUČJA DUBOVEC

DPU LENIŠĆE – ZONA ISTOK

DPU „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici

GRAFIČKI DIO

TEKSTUALNI DIO

DPU CVJETNA

DPU ZAGORSKA