Prostorni planovi u izradi


 

  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja “Pri Sv. Magdaleni I” za javnu raspravu
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“, Glasnik Grada Koprivnice  1/17.
  • Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“, Glasnik Grada Koprivnice 1/17.
  • Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice, Glasnik Grada Koprivnice 1/17.
  • Odluka o izmjenama odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice, Glasnik Grada Koprivnice 3/17
  • Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice, Glasnik Grada Koprivnice 1/17.
  • Odluka o izmjenama i dopuni odluke o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice, Glasnik Grada Koprivnice 3/17