Povjerenik za etiku


Etičkim kodeksom državnih službenika (NN br. 40/11. i 13/12. ) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Na temelju članka 15. Etičkog kodeksa državnih službenika Grad Koprivnica imenovao je povjerenika za etiku, koji  obavlja slijedeće poslove:

  • promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika Grada Koprivnice te odnosima službenika i namještenika prema građanima,
  • zaprima pritužbe službenika i namještenika te građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika,
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
  • vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Etički kodeks službenika i namještenika Grada Koprivnice

Kontakt podaci Povjerenika za etiku:

Mijo Horvat, upravni pravnik
Tel.: 048/279-523
Fax.:048/279-539
E-mail: mijo.horvat@koprivnica.hr