Radna tijela gradonačelnika


Stožer civilne zaštite Grada Koprivnice

 1. Ksenija Ostriž, načelnica
 2. Dario Jembrek, zamjenik načelnice
 3. Mišel Kiš, član
 4. Ivan Kramarić, član
 5. Marijan Kicivoj, član
 6. Adela Sočev, članica
 7. Mato Devčić, član
 8. Ivan Golubić, član
 9. Zdravko Petras, član
 10. Nedjeljko Potroško, član
 11. Robert Šarec, član
 12. Nataša Tetec, članica
 13. Ivan Pal, član
 14. Goran Kovačić, član
 15. Zoran Gošek, član

Kulturno vijeće Grada Koprivnice

 1. Dragana Pandža, predsjednica
 2. Helena Kušenić, potpredsjednica
 3. Vladimir Šadek, član
 4. Gordana Špoljar Andrašić, članica
 5. Gordana Evačić, članica

Socijalno vijeće Grada Koprivnice

 1. Željka Zetović, predsjednica
 2. Sonja Bojić, članica
 3. Biserka Golubić, članica
 4. Adela Sočev, članica
 5. Ružica Vrhovec, članica

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga

 1. Maja Marković, dipl. oec., predstavnica Grada Koprivnice, za predsjednicu,
 2. Vladimira Kelemen, dipl. iur., predstavnica Grada Koprivnice, za članicu,
 3. Adriana Vidović, mag. oec., predstavnica Grada Koprivnice, za članicu,
 4. Dejan Novogradec, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, za člana,
 5. Darko Grošić, dipl. iur., predstavnik Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, za člana.

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava i jednokratne nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva bez objavljivanja javnog natječaja

 1. Snježana Jovanović-Ćorić, za predsjednicu
 2. Marija Potroško Kovačić, za članicu
 3. Ines Horvatić Jambor, za članicu

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice

 1. Petra Rožmarić,  predsjednica
 2. Dejan Čokonaj, član
 3. Jurica Srbiš, član

Pregovarački odbor Grada Koprivnice za pregovore sa Hrvatskim sindikatom djelatnika u  kulturi

1. Ksenija Ostriž, za predsjednicu,
2. Dubravka Kardaš, za članicu,
3. Ana Mlinarić, za članicu
4. Dario Jembrek, za člana


Pregovarački odbor Grada Koprivnice za pregovore sa Sindikatom odgoja i obrazovanja Hrvatske – Sindikalna podružnica Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica

1. Melita Samoborec, za predsjednicu,
2. Dubravka Kardaš, za članicu,
3. Ana Mlinarić, za članicu
4. Dario Jembrek, za člana


Pregovarački odbor Grada Koprivnice za SSSH – Podružnica Gradska uprava

1. Melita Samoborec, za predsjednicu,
2. Jasmina Stričević, za članicu,
3. Dubravka Kardaš, za članicu


Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici


Koordinacijski odbor projekta “Zdravi grad” Koprivnica


Koordinacijski odbor Grada Koprivnice za vođenje akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” 


Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području Grada Koprivnice

 1. Sandra Petak Samardžić, predsjednica
 2. Zdravko Petras, zamjenik predsjednice
 3. Zlatko Filipović, član
 4. Zlatko Lukačević, član
 5. Željkica Lovašin Fišer, članica

Vijeće za prevenciju Grada Koprivnice


Povjerenstvo za promet na području Grada Koprivnice

 1. NINO ŠTUBLJAK, dipl. inž. prometa, viši stručni suradnik za građenje, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Odsjek za izgradnju grada – Grad Koprivnica, za predsjednika,
 2. MARIO PERKOVIĆ, dipl. ing. građ., privremeni pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za zamjenika predsjednika,
 3. JASNA GOLUBIĆ, dipl. ing. građ., pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje – Grad Koprivnica, za članicu,
 4. SANDRA PETAK SAMARDŽIĆ, dipl. ing. arh., voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje – Grad Koprivnica, za članicu,
 5. IGOR STRNAD, referent – prometni redar, Odsjek za komunalno gospodarstvo, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za člana,
 6. MARIO IMBRIOVČAN, inž. prometa, pomoćnik načelnika Postaje prometne policije Koprivnica – Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za člana,
 7. MIRELA ŠKVORC, dipl. kriminalist/specijalistica kriminalistike, voditeljica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za članicu,
 8. HRVOJE KUZMIĆ, referent za održavanje i upravljanje cestama i rasvjetom – GKP „KOMUNALAC“ d.o.o., za člana.