Gradska uprava


Ustrojstvo Gradske uprave

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Koprivnice osnovana su slijedeća Upravna tijela:

  1. Služba ureda gradonačelnika
  2. Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i opće poslove
  3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove
  4. Upravni odjel za društvene djelatnosti
  5. Upravni odjel za prostorno uređenje
  6. Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo
  7. Služba – Jedinica za unutarnju reviziju