HR EN

Grad Koprivnica

Pomoć za novorođenčad

Pravilnikom o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta («Glasnik Grada Koprivnice» br. 2/10. i 4/16.). utvrđeni su uvjeti i način ostvarivanja prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu svakog novorođenog djeteta, visina i oblik pomoći (u daljnjem tekstu: pomoć). 

Tko može ostvariti pravo na pomoć? 

Pravo na pomoć može ostvariti i koristiti roditelj: 

a) roditelji novorođenog djeteta koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć su podnijeli u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta;

b) skrbnik novorođenog djeteta čiji roditeljima prebivalište na području Grada Koprivnice, a zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć je podnio u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta, uz uvjet da za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena biološkom roditelju;

c) posvojitelji novorođenog djeteta koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć su podnijeli u roku od 18 mjeseci od dana rođenja djeteta, uz uvjet da za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena biološkom roditelju ili skrbniku djeteta.

Iznimno, pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti i roditelji novorođenog djeteta, i to:

a) od kojih jedan od roditelja s kojima dijete živi u zajedničkom kućanstvu ima prijavljen boravak na području Grada Koprivnice, a kao porezni obveznik ima utvrđenu mjesnu određenost prema uobičajenom boravku, odnosno Grad Koprivnicu,

b) od kojih jedan od roditelja s kojima dijete živi u zajedničkom kućanstvu ima status stranca ili osobe bez državljanstva s privremenim ili stalnim boravkom na području Grada Koprivnice

Visina novčane pomoći:

Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu u visini 1.500,00 kuna.

Postupak ostvarivanja prava na pomoć

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć pokreće se na zahtjev roditelja (skrbnika) novorođenog djeteta uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

  • rodni list za dijete,
  • dokaz o prebivalištu roditelja (posvojitelja) djeteta na području Grada Koprivnice,
  • dokaz o državljanstvu roditelja (skrbnika, posvojitelja),
  • rješenje o skrbništvu,
  • broj žiro računa ili tekućeg računa roditelja (skrbnika, posvojitelja) na koji će se izvršiti isplata Pomoći,
  • dokaz o boravku i obrazac PK nadležne službe za utvrđivanje poreza na dohodak, za roditelja koji na području Grada Koprivnice ima prijavljen boravak.

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete? 

Zahtjev se  podnosi u pismenom obliku Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1A, Koprivnica, dvorišna zgrada, soba broj 3  koji donosi rješenje o pravu na pomoć, u prvom stupnju.

Obrazac zahtjeva

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy