Dokumenti zaštite okoliša na javnom uvidu


OTVORENA SAVJETOVANJA

Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023.godine

Pravna osnova za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023.godine je članak 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17).

Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, u razdoblju od 5. siječnja do 5. veljače 2018., Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Odsjek za komunalno gospodarstvo objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023.godine na web stranici Grada Koprivnice – Dokumenti zaštite okoliša na javnom uvidu (www.koprivnica.hr).
Tijekom trajanja javne objave javnosti je omogućen i javni uvid u sobi br. 26 na II. katu, Zrinski trg 1, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Poziva se javnost da mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana zaključno s 5.2.2018.godine upiše na Obrazac izložen uz predmetni dokument ili da ih u istom roku u pisanom obliku na niže objavljenom Obrascu dostavi na adresu:

  • Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Odsjek za komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, Koprivnica, s naznakom „Primjedbe na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023.godine“
  • elektroničkom poštom na adresu: dijana.jakopanec@koprivnica.hr

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom grada Koprivnice za razdoblje od 2018 do 2023. godine

Informacija o izradi Nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023.godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023.godineIzvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac PGO

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023.godine


ZATVORENA SAVJETOVANJA