Pjesnička večer s Dragom ŠTAMBUKOM


Srijeda, 21.3.2018., Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” (Stručno-znanstveni odjel)

Program „Poezija u fokusu“

Uz 21.3., Svjetski dan poezije

U suradnji sa „Školskom knjigom“ Zagreb