Okrugli stol: Zajedno do zdravlja bez ovisnosti o alkoholu i kockanju


Klub liječenih alkoholičara „Centar“ Koprivnica u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i Općom bolnicom „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica organizira Okrugli stol pod nazivom „Zajedno do zdravlja bez ovisnosti o alkoholu i kockanju“, uz financijsku potporu Grada Koprivnice.

Cilj Okruglog stola je unapređenje prevencije i tretmana ovisnosti.

Predavači:

  • dr. sc. Zoran Zoričić, specijalist psihijatar, Klinika za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice

Tema: Kockanje i klađenje – od zabave do ovisnosti

  • mr.sc. Vesna Mađarić, specijalist infektolog

Tema: Ovisnost o alkoholu – alkoholna bolest jetre

 

Okrugli stol namijenjen je svim zainteresiranima, a održat će se 13. rujna 2017. godine u 18,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica.