Mala škola korištenja pametnih telefona za starije osobe


14.9.2018.

Mala škola korištenja pametnih telefona za starije osobe

Voditelj: Neven Lukić

Za sudjelovanje u programu potrebno se prijaviti u Odjel za odrasle Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, e-mailom na petar@knjiznica-koprivnica.hr ili na broj telefona 048/622-363 (kućni 108)

Vrijeme: 15,00 do 16,30 sati

Mjesto: Soba za sastanke u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica

Organizator: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica