Književni susret sa Želimirom HERCIGONJOM


Četvrtak, 19.10.2017. u 13.30 sati, Dvorana Domoljub

U suradnji s koprivničkim osnovnim školama, za učenike viših razreda