Darko Misirača Trio, Le Petit Cafe, 14. lipnja 2019. u 22:00h