Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Sjednica Odbora za statutarno-pravna, 29.1.2019.

Dana 29.1.2019. godine Odbor za statutarno-pravna pitanja održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Vijeća […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 29.1.2019.

Dana 29.1.2019. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019. – Odbor je   jednoglasno (6“za“)   podržao prijedlog Zaključka o […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za proračun i financije, 29.1.2019.

Dana 29.1.2019. godine održana je sjednica  Odbor za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice. – Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 29.1.2019.

Dana 29.1.2019. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju Razmatranje prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice. Razmatranje prijedloga Odluke ukidanju svojstva javnog […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 18.12.2018.

Dana 18.12.2018. godine Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi – Odbor je većinom glasova (3“za“, 2 […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja, 18.12.2018.

Dana 18.12.2019. godine Odbor za statutarno-pravna pitanja održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog: a) Statuta Osnovne škole „Braća Radić“ b) Statuta Osnovne škole „Đuro Ester“ Statuta Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“ Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Razmatranje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 18.12.2018.

Dana 18.12.2018. godine Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga: Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018.godinu […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za proračun i financije, 18.12.2018.

Dana 18.12.2018. godine Odbor za proračun i financije održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za predstavke i pritužbe građana, 18.12.2018.

Dana 18.12.2018. godine Odbor za predstavke i pritužbe građana održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje predstavke građana Grada Koprivnice odnosno Građanske inicijative „Glas za njuškica spas“ Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi kontrole i čipiranja pasa na području Grada Koprivnice (predlagatelj: član Gradskog vijeća Miodrag Maričić) Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju skloništa za životinje […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za obitelj i mlade, 18.12.2018.

Dana 18.12.2018. godine Odbor za obitelj i mlade održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Razno.-   Odbor je  većinom glasova (3“za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna […]

objavljeno: 19.02.2019