Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 30.01.2018.

Dana 30. siječnja 2018. godine održana je 4. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018.godinu – TOČKA 1. Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i […]

objavljeno: 02.02.2018

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 29.01.2018.

Dana 29. siječnja 2018. godine održana je 4. sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice-bez raspisivanja javnog poziva Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na (su) financiranje troškova nabave udžbenika i […]

objavljeno: 02.02.2018

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja, 29.01.2018.

Dana 29. siječnja 2018. godine održana je 8. sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga  Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje Uprave Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću Utvrđivanje prijedloga Rješenja o: a) razrješenju predsjednice Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport b) izboru predsjednika Odbora za prosvjetu, […]

objavljeno: 02.02.2018

Sjednica Odbora za proračun i financije, 29.01.2018.

Dana 29. siječnja 2018. godine održana je 4. sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu Razno.- TOČKA 1. Odbor je jednoglasno (7“za“ ) podržao prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za […]

objavljeno: 02.02.2018

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 29.01.2018.

Dana 29. siječnja 2018. godine održana je 4. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog […]

objavljeno: 02.02.2018

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 3. sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga: a) Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018.godinu b) Programa javnih […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 3. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018.godinu – TOČKA 1. Odbor […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 2. sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2018. godinu – TOČKA 1. Odbor je većinom glasova 4 „za“ 1 „protiv“ 1 „suzdržan“ podržao prijedlog […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za proračun i financije, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 3. sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke koeficijentima za obračun […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za obitelj i mlade, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 2. sjednica Odbora za obitelj i mlade sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju  i Programa rada sa Financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2018. godinu Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Razno.- […]

objavljeno: 18.12.2017