Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 10.6.2019.

Dana 10.6.2019. održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga […]

objavljeno: 03.07.2019

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 11.6.2019.

Dana 11.6.2017. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna […]

objavljeno: 03.07.2019

Sjednica Odbora za proračun i financije, 11.6.2019.

Dana 11.6.2019. održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice […]

objavljeno: 03.07.2019

Sjednica Odbora za obitelj i mlade, 10.6.2019.

Dana 10.6.2019. godine održana je sjednica Odbora za obitelj i mlade sa sljedećim dnevnim redom:   Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za […]

objavljeno: 03.07.2019

Sjednica Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju, 11.6.2019.

Dana 11.6.2019. godine održana je sjednica Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju sa sljedećim dnevnim redom:   Razmatranje prijedloga I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora Razno.-   Točka 1. Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna […]

objavljeno: 03.07.2019

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja, 5.6.2019.

Dana 5.6.2019. održana je sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa sljedećim dnevnim redom:   Utvrđivanje prijedloga Rješenja o: razrješenju članice Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica ispred osnivača Utvrđivanje prijedloga Zaključka o […]

objavljeno: 03.07.2019

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 11.6.2019.

Dana 11.6.2017. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Investicijskog tima Grada Koprivnice (predlagatelj: član Gradskog vijeća Ivica Suvalj) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni […]

objavljeno: 03.07.2019

Sjednica Odbora za branitelje Grada Koprivnice, 17.6.2019.

Dana 17.6.2019. godine održana je sjednica Odbora za branitelje Grada Koprivnice sa sljedećim dnevnim redom: Dan koprivničkih branitelja 30. rujna 2019. – dogovor o zaduženjima i aktivnostima Stalni postav izložbe o Domovinskom ratu – razmatranje Aktivnosti GO UDVDR Koprivnica 29. lipnja 2019. vezane uz obljetnicu osnivanja GO UDVDR Koprivnica i obljetnicu ustrojavanja prvog bataljuna ZNG-a […]

objavljeno: 03.07.2019

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 19.3.2019.

Dana 19.03.2019. Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša  održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu  Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i […]

objavljeno: 12.04.2019

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 19.3.2019.

Dana 19.03.2019. Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu: a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica c) Muzeja grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2018. […]

objavljeno: 12.04.2019