Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 17.7.2018.

Dana 17.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu za 2017. godinu GD Crvenog križa Koprivnica Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora – […]

objavljeno: 08.08.2018

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 16.7.2018.

Dana 16.7.2018. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu za 2017. godinu: a) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice b) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga: a) I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije […]

objavljeno: 08.08.2018

Odbor za proračun i financije, 16.7.2018.

Dana 16.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga: a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada […]

objavljeno: 08.08.2018

Odbor za obitelj i mlade, 16.7.2018.

Dana 16.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za obitelj i mlade sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora –   TOČKA 1. Odbor je  jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za […]

objavljeno: 08.08.2018

Odbor za izbor i imenovanje, 16.7.2018.

Dana 16.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Rješenja o: a) razrješenju člana Odbora za branitelje b) imenovanju člana Odbora za branitelje Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članice i zamjenice članice Savjeta mladih Grada Koprivnice. Razno.-   TOČKA 1. a) Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog […]

objavljeno: 08.08.2018

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 16.7.2018.

Dana 16.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedeći dnevnim redom: Razmatranje prijedloga  Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu za 2017. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni  Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjeni […]

objavljeno: 08.08.2018

Odbor za proračun i financije, 24.4.2018.

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 24.4.2018. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice. Razno.- Točka 1. Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice.

objavljeno: 27.04.2018

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 24.4.2018.

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša održao je sjednicu dana 24.4.2018. godine sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave. Razmatranje prijedloga Odluke o sniženju početnih cijena za nekretnine čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u Glasu Podravine i Prigorja 8.9.2017. Razmatranje prijedloga Odluke o sniženju početnih cijena […]

objavljeno: 27.04.2018

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 24.4.2018.

Dana 24.4.2018. godine Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o promjeni naziva a) Gradskog stadiona u Koprivnici b) Sinagoge u Koprivnici – Točka 1. a) Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o promjeni naziva Gradskog stadiona u Koprivnici (Gradski stadion „Ivan Kušek Apaš“) […]

objavljeno: 27.04.2018

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 24.4.2018.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb održao je dana 24.4.2018. godine sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice – Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice.

objavljeno: 27.04.2018