Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 19.3.2019.

Dana 19.03.2019. Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša  održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu  Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i […]

objavljeno: 12.04.2019

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 19.3.2019.

Dana 19.03.2019. Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu: a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica c) Muzeja grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2018. […]

objavljeno: 12.04.2019

Sjednica Odbora za obitelj i mlade, 19.3.2019.

Dana 19.3.2019. Odbor za obitelj i mlade održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2018. godinu Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješće o provedbi Akcije „Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica“ u 2018. godini i plan provedbe Akcije za 2019. godinu […]

objavljeno: 12.04.2019

Sjednica Odbora za proračun i financije, 19.3.2019.

Dana 19.3.2019. Odbor za proračun i financije održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o: kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice dugoročnom zaduživanju Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice –   Odbor je: Točka 1. a) većinom glasova (5“za“, […]

objavljeno: 12.04.2019

Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 19.3.2019.

Dana 19.3.2019. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom:   Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018. godinu –   Odbor je jednoglasno (4“za“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba […]

objavljeno: 12.04.2019

Sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja, 19.3.2019.

Dana 19.3.2019. godine Odbor za statutarno-pravna pitanja održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog: a) Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica b) Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica c) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice – Točka 1. a) Odbor je jednoglasno […]

objavljeno: 12.04.2019

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja, 13.3.2019.

Dana 13.3.2019. Odbor za izbor i imenovanja održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje prijedloga Rješenja o: razrješenju članice Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice imenovanju člana Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice Utvrđivanje prijedloga Rješenja o: razrješenju članice Odbora za predstavke i pritužbe građana imenovanju […]

objavljeno: 12.04.2019

Sjednica Odbora za statutarno-pravna, 29.1.2019.

Dana 29.1.2019. godine Odbor za statutarno-pravna pitanja održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Vijeća […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 29.1.2019.

Dana 29.1.2019. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019. – Odbor je   jednoglasno (6“za“)   podržao prijedlog Zaključka o […]

objavljeno: 19.02.2019

Sjednica Odbora za proračun i financije, 29.1.2019.

Dana 29.1.2019. godine održana je sjednica  Odbor za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice. – Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u […]

objavljeno: 19.02.2019