Sjednice radnih tijela gradonačelnika


Sjednica Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretninama na području Grada Koprivnice za period od 2019. do 2023.

Dana 11.11.2019. godine održana je 1. sjednica Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području Grada Koprivnice za period od 2019. do 2023.godine sa slijedećim dnevnim redom: Procjembeni elaborat 0210/2019, izrađen od strane VEGA – ING obrta za inženjerstvo i procjene nekretnina, vlasnik Lidija Kušt, Đurđevac, Kralja Tomislava 62, Procjembeni elaborat 0310/2019, izrađen od strane VEGA […]

objavljeno: 13.11.2019

Sjednica Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje Akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”

Dana 24. rujna 2019. godine održana je sjednica Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ sa slijedećim dnevnim redom: 1. Naj-akcija, prijedlozi i odabir jedne Naj-akcije; 2. Obilježavanje Dječjeg tjedna te ostalih aktivnosti koje će se provoditi do kraja 2019. godine; 3. Donošenje Plana rada za 2020. godinu; 4. […]

objavljeno: 26.09.2019

Sjednica Kulturnog vijeća, 20.5.2019.

Dana 20. svibnja 2019. godine na poziv Gradonačelnika Grada Koprivnice sastalo se Kulturno vijeće, sa sljedećim dnevnim redom: Kulturna strategija Grada Koprivnice. Gradonačelnik Grada Koprivnice predstavio je članovima Kulturnog vijeća inicijativu o pokretanju izrade Kulturne strategije Grada Koprivnice te je usuglašeno da će članovi Kulturnog vijeća biti angažirani i sudjelovati u izradi iste.

objavljeno: 30.05.2019

Sjednica Kulturnog vijeća, 24.1.2019.

Dana 24. siječnja 2019. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Utvrđivanje Obrasca ocjene za ocjenjivanje programa/projekata u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu. Kulturno vijeće donijelo je novi Obrazac ocjene za ocjenjivanje programa/projekata samostalnih umjetnika i ostalih koji […]

objavljeno: 01.02.2019

Sjednica Kulturnog vijeća, 30.10.2018.

Dana 30. listopada 2018. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Donošenje mišljenja o financiranju Povijesno-zemljopisne monografije Donošenje prijedloga financiranja djelatnosti u Programu javnih potreba u kulturi i turizmu za 2019. godinu Razmatranje i donošenje mišljenja i Zahtjevu za suglasnost – Kristine Pongrac – umjetnička intervencija na skulpture bicikala u gradu Koprivnici […]

objavljeno: 07.01.2019

Sjednica Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice, 5.10.2018.

Dana 5.10.2018. godine održana je sjednica Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom: Konstituiranje Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice, Kažnjivo ponašanje Roma (Mišel Kiš, načelnik Policijske postaje Koprivnica), Aktualni podaci Centra za prevenciju Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Razno. Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci: Točka 2. Rano uključivanje romske djece u […]

objavljeno: 26.10.2018

Sjednica Kulturnog vijeća, 12.3.2018.

Dana 12. ožujka 2018. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Donošenje mišljenja o prijedlogu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveno istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, za financiranje „Povijesno-zemljopisne monografije grada Koprivnice“ Donošenje mišljenja o Pismu namjere projekt „Koprivko 2018.“ Donošenje mišljenja o učlanjenju u mrežu Kreativnih […]

objavljeno: 27.03.2018

Sjednica Kulturnog vijeća, 15.2.2018.

Dana 15. veljače 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Izbor predsjednika Kulturnog vijeća, Izbor potpredsjednika Kulturnog vijeća, Razno. _____________________________________________________________________________ Točka 1. Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Dragane Pandže za predsjednicu Kulturnog vijeća. Točka 2. Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Helene Kušenić za potpredsjednicu Kulturnog vijeća. Točka 3. […]

objavljeno: 16.02.2018

Povjerenstvo za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice, 18.04.2017.

Dana 18. travnja 2017. godine održana je sjednica  Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnica sa slijedećim dnevnim redom: Davanje mišljenja o davanju na korištenju kadrovskog stana Lauri Malovac  iz Čavla, Konjuh 1, Razno. Točka 1. Povjerenstvo jednoglasno donijelo pozitivno mišljenje da se  Lauri Malovac da na korištenje stan u Koprivnici

objavljeno: 22.04.2017

Sjednica Povjerenstva za školstvo Grada Koprivnice, 21.02.2017.

Dana 21. veljače 2017. godine održana je sjednica Povjerenstva za školstvo Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje kriterija za financiranje natjecanja učenika osnovnih škola s područja Grada Koprivnice, Utvrđivanje kriterija za izradu prijedloga tabele o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa izvannastavnih aktivnosti osnovnoškolskih ustanova, za razdoblje rujan – prosinac 2016. godine, Razno. Točka 1. […]

objavljeno: 28.02.2017