Sjednice radnih tijela gradonačelnika


Sjednica Kulturnog vijeća, 30.10.2018.

Dana 30. listopada 2018. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Donošenje mišljenja o financiranju Povijesno-zemljopisne monografije Donošenje prijedloga financiranja djelatnosti u Programu javnih potreba u kulturi i turizmu za 2019. godinu Razmatranje i donošenje mišljenja i Zahtjevu za suglasnost – Kristine Pongrac – umjetnička intervencija na skulpture bicikala u gradu Koprivnici […]

objavljeno: 07.01.2019

Sjednica Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice, 5.10.2018.

Dana 5.10.2018. godine održana je sjednica Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom: Konstituiranje Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice, Kažnjivo ponašanje Roma (Mišel Kiš, načelnik Policijske postaje Koprivnica), Aktualni podaci Centra za prevenciju Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Razno. Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci: Točka 2. Rano uključivanje romske djece u […]

objavljeno: 26.10.2018

Sjednica Odbora za proračun i financije, 11.9.2018.

Dana 11.9.2018. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica o rashodu dotrajale imovine i otpisu (isknjiženju) utvrđenog manjka iz prethodnih godina (rezultata obavljenog popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine) Razmatranje prijedloga […]

objavljeno: 18.09.2018

Sjednica Kulturnog vijeća, 12.3.2018.

Dana 12. ožujka 2018. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Donošenje mišljenja o prijedlogu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveno istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, za financiranje „Povijesno-zemljopisne monografije grada Koprivnice“ Donošenje mišljenja o Pismu namjere projekt „Koprivko 2018.“ Donošenje mišljenja o učlanjenju u mrežu Kreativnih […]

objavljeno: 27.03.2018

Sjednica Kulturnog vijeća, 15.2.2018.

Dana 15. veljače 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Izbor predsjednika Kulturnog vijeća, Izbor potpredsjednika Kulturnog vijeća, Razno. _____________________________________________________________________________ Točka 1. Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Dragane Pandže za predsjednicu Kulturnog vijeća. Točka 2. Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Helene Kušenić za potpredsjednicu Kulturnog vijeća. Točka 3. […]

objavljeno: 16.02.2018

Povjerenstvo za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice, 18.04.2017.

Dana 18. travnja 2017. godine održana je sjednica  Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnica sa slijedećim dnevnim redom: Davanje mišljenja o davanju na korištenju kadrovskog stana Lauri Malovac  iz Čavla, Konjuh 1, Razno. Točka 1. Povjerenstvo jednoglasno donijelo pozitivno mišljenje da se  Lauri Malovac da na korištenje stan u Koprivnici

objavljeno: 22.04.2017

Sjednica Povjerenstva za školstvo Grada Koprivnice, 21.02.2017.

Dana 21. veljače 2017. godine održana je sjednica Povjerenstva za školstvo Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje kriterija za financiranje natjecanja učenika osnovnih škola s područja Grada Koprivnice, Utvrđivanje kriterija za izradu prijedloga tabele o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa izvannastavnih aktivnosti osnovnoškolskih ustanova, za razdoblje rujan – prosinac 2016. godine, Razno. Točka 1. […]

objavljeno: 28.02.2017

Sjednica Socijalnog vijeća Grada Koprivnice, 28.12.2016.

Dana 28. prosinca održana je sjednica Socijalnog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom: Usvajanje Skraćenog zapisnika sa sjednice Socijalnog vijeća Grada Koprivnice održane 6. listopada 2016. godine, Razmatranje zahtjeva za odobrenje jednokratnih pomoći i donošenje Prijedloga raspodjele sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice, R a z n o.- Točka 1. Skraćeni zapisnik sa sjednice […]

objavljeno: 05.01.2017

Sjednica Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice, 2.12.2016.

Dana 2. prosinca održana je sjednica Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice studentima koji udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2016./2017., Razno.- Povjerenstvo je na sastanku 2.12.2016. godine predložilo zamjeniku koji obnaša […]

objavljeno: 08.12.2016

Sastanak Stručnog tima za pružanje podrške roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju Grada Koprivnice, 4.10.2016.

Dana 4. listopada 2016. godine održan je sastanak Stručnog tima za pružanje podrške roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:   1. Dogovor oko početka novog ciklusa radionica Rastimo zajedno plus, 2. Vanjska evaluacija Programa „Rastimo zajedno plus“ – dogovor za sudjelovanje, 3. Razno.- Zapisnik, 4.10.2016.

objavljeno: 23.10.2016