Sjednice radnih tijela gradonačelnika


Sjednica Kulturnog vijeća, 30.10.2018.

Dana 30. listopada 2018. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Donošenje mišljenja o financiranju Povijesno-zemljopisne monografije Donošenje prijedloga financiranja djelatnosti u Programu javnih potreba u kulturi i turizmu za 2019. godinu Razmatranje i donošenje mišljenja i Zahtjevu za suglasnost – Kristine Pongrac – umjetnička intervencija na skulpture bicikala u gradu Koprivnici […]

objavljeno: 07.01.2019

Sjednica Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice, 5.10.2018.

Dana 5.10.2018. godine održana je sjednica Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom: Konstituiranje Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice, Kažnjivo ponašanje Roma (Mišel Kiš, načelnik Policijske postaje Koprivnica), Aktualni podaci Centra za prevenciju Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Razno. Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci: Točka 2. Rano uključivanje romske djece u […]

objavljeno: 26.10.2018

Sjednica Kulturnog vijeća, 12.3.2018.

Dana 12. ožujka 2018. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Donošenje mišljenja o prijedlogu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveno istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, za financiranje „Povijesno-zemljopisne monografije grada Koprivnice“ Donošenje mišljenja o Pismu namjere projekt „Koprivko 2018.“ Donošenje mišljenja o učlanjenju u mrežu Kreativnih […]

objavljeno: 27.03.2018

Sjednica Kulturnog vijeća, 15.2.2018.

Dana 15. veljače 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom: Izbor predsjednika Kulturnog vijeća, Izbor potpredsjednika Kulturnog vijeća, Razno. _____________________________________________________________________________ Točka 1. Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Dragane Pandže za predsjednicu Kulturnog vijeća. Točka 2. Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Helene Kušenić za potpredsjednicu Kulturnog vijeća. Točka 3. […]

objavljeno: 16.02.2018

Povjerenstvo za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice, 18.04.2017.

Dana 18. travnja 2017. godine održana je sjednica  Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnica sa slijedećim dnevnim redom: Davanje mišljenja o davanju na korištenju kadrovskog stana Lauri Malovac  iz Čavla, Konjuh 1, Razno. Točka 1. Povjerenstvo jednoglasno donijelo pozitivno mišljenje da se  Lauri Malovac da na korištenje stan u Koprivnici

objavljeno: 22.04.2017

Sjednica Povjerenstva za školstvo Grada Koprivnice, 21.02.2017.

Dana 21. veljače 2017. godine održana je sjednica Povjerenstva za školstvo Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje kriterija za financiranje natjecanja učenika osnovnih škola s područja Grada Koprivnice, Utvrđivanje kriterija za izradu prijedloga tabele o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa izvannastavnih aktivnosti osnovnoškolskih ustanova, za razdoblje rujan – prosinac 2016. godine, Razno. Točka 1. […]

objavljeno: 28.02.2017

Sjednica Socijalnog vijeća Grada Koprivnice, 28.12.2016.

Dana 28. prosinca održana je sjednica Socijalnog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom: Usvajanje Skraćenog zapisnika sa sjednice Socijalnog vijeća Grada Koprivnice održane 6. listopada 2016. godine, Razmatranje zahtjeva za odobrenje jednokratnih pomoći i donošenje Prijedloga raspodjele sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice, R a z n o.- Točka 1. Skraćeni zapisnik sa sjednice […]

objavljeno: 05.01.2017

Sjednica Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice, 2.12.2016.

Dana 2. prosinca održana je sjednica Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice studentima koji udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2016./2017., Razno.- Povjerenstvo je na sastanku 2.12.2016. godine predložilo zamjeniku koji obnaša […]

objavljeno: 08.12.2016

Sastanak Stručnog tima za pružanje podrške roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju Grada Koprivnice, 4.10.2016.

Dana 4. listopada 2016. godine održan je sastanak Stručnog tima za pružanje podrške roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:   1. Dogovor oko početka novog ciklusa radionica Rastimo zajedno plus, 2. Vanjska evaluacija Programa „Rastimo zajedno plus“ – dogovor za sudjelovanje, 3. Razno.- Zapisnik, 4.10.2016.

objavljeno: 23.10.2016

Sjednica Kulturnog vijeća, 9.10.2016.

Dana 9. listopada 2016. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća, sa slijedećim dnevnim redom: Kulturna strategija Grada Koprivnice (upitnik za građane, dovršavanje Strategije), Iznos za fizičke osobe na Natječaju javnih potreba (maksimalan iznos 6.000,00 kn), Problematika Vlaste Delimar, Programi od iznimne važnosti za Grad Koprivnicu (posebna kategorizacija financiranja), Mogućnost Pozivnih pisama, Program javnih potreba u […]

objavljeno: 17.10.2016