Sjednice Gradskog vijeća


11. sjednica Gradskog vijeća

Dana 11. rujna 2018. godine održana je 11. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2017. godinu trgovačkih društava i agencija: a) KOMUNALAC d.o.o. b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d. o.o. d) KAMPUS d.o.o. e) RK PODRAVKA s.d.d. f) Agencija za društveno […]

objavljeno: 18.09.2018

10. sjednica Gradskog vijeća

Dana 17. srpnja 2018. godine održana je 10. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2017. godinu: a) GD Crvenog križa Koprivnica b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice c) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice d) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice Donošenje Odluke o dopuni Odluke […]

objavljeno: 23.07.2018

9. sjednica Gradskog vijeća

Dana 24. travnja 2018. godine održana je 9. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za izbor ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica Donošenje Odluke o promjeni naziva a) Gradskog stadiona u Koprivnici b) Sinagoge u […]

objavljeno: 02.05.2018

8. sjednica Gradskog vijeća

Dana 20. ožujka 2018. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2017. godinu Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2017. godinu: a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica c) Muzeja grada […]

objavljeno: 29.03.2018

7. sjednica Gradskog vijeća

Dana 20. veljače održana je  7. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa sljedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika člana Gradskog vijeća -polaganje svečane prisege zamjenika člana Gradskog vijeća Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Materijale sa 7. sjednice […]

objavljeno: 22.02.2018

6. sjednica Gradskog vijeća

Dana 30. siječnja 2018. godine održana je 6. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:   Pitanja i prijedlozi, Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika članova Gradskog vijeća -polaganje svečane prisege zamjenika članova Gradskog vijeća Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Koprivnice. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje Uprave Gradskog […]

objavljeno: 09.02.2018

5. sjednica Gradskog vijeća

Dana 12.12.2017. održana je 5. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenice člana Gradskog vijeća -polaganje svečane prisege zamjenice člana Gradskog vijeća Donošenje Odluke o  ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice Donošenje: a) Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i […]

objavljeno: 08.01.2018

4. sjednica Gradskog vijeća

Dana 13. studenoga održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Informacija i rasprava o aktualnom stanju na odlagalištu otpada Piškornica i planiranim projektima (tehnologiji) gradnje i budućeg razvoja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.   Materijale sa 4. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje Video 4. sjednice Gradskog […]

objavljeno: 15.11.2017

3. sjednica Gradskog vijeća

Dana 20. listopada 2017. godine održana je  3. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2016./2017.: a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“ b) Dječjeg vrtića „Smiješak“ c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica d) Dječjeg vrtića „Igra “ Donošenje […]

objavljeno: 06.11.2017

2. sjednica Gradskog vijeća

Dana 20. srpnja 2017. godine održana je  2. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:   Pitanja i prijedlozi, – polaganje svečane prisege članova Gradskog vijeća Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2016. godinu trgovačkih društava i agencija: a) KOMUNALAC d.o.o. b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK o.o. d) KAMPUS […]

objavljeno: 25.07.2017