Provedeni projekti


AdriaFoodQuality

Projekt je kandidiran u inicijativi INTERREG III A Jadranske prekogranične suradnje i odobren je u listopadu 2006. godine. Ukupna vrijednost projekta: 718.916,00 EUR, dok je budžet Koprivničkog poduzetnika d.o.o. iznosio 50.000,00€. 85% dodijeljenih sredstava osigurano je kroz financijski instrument CARDS/PHARE. Implementacija projekta trajala je od 2006. do kraja 2008. godine. Ciljevi projekta: Cilj projekta je […]

objavljeno: 05.05.2013

Watercycle

INTERREG/CARDS/PHARE Watercycle je projekt Jadranskog novog susjednog programa čiji je opći cilj bio  “promidžba socijalnog i ekonomskog razvoja i suradnje među zemljama Jadranskog pojasa”. Ukupna vrijednost projekta bila je 1.130.000 eura, a uz četiri talijanska partnera i jednog albanskog na projektu su od hrvatskih partnera sudjelovali: Sisačko-moslavačka županija i gradovi Koprivnica, Velika Gorica i Pleternica. […]

objavljeno: 05.05.2013