Provedeni projekti


Bosh

Projekt pod punim nazivom “Searching for New BusinessOpportunitiesinthe Cross-BorderRegion” i akronimom “BOSH” koji je nastao unutar prioriteta 2.1.2. – “Pronalaženje prekograničnog poslovnog partnera”, financira se kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska u proračunskom razdoblju Europske unije između 2007.-2013. godine. CILJEVI PROJEKTA: • intenziviranje gospodarske suradnje te razmjena dobara i informacija između susjednih zemalja, • isticanje važnosti […]

objavljeno: 05.05.2013

Active Access

Projekt u sklopu programa Intelligent Energy Europe (IEE) koji potiče građane da za kratka putovanja i obavljanje svakodnevnih obveza odaberu održive načine prijevoza, posebno pješačenje i vožnju biciklom. Na taj način, uz uštedu energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova, građani fizičkom aktivnošću poboljšavaju vlastito zdravlje te pozitivno utječu na zdravlje lokalnog gospodarstva. Također, cilj je […]

objavljeno: 05.05.2013

WorkFlow

  Projekt pod nazivom “Cross-border work flowpromotion” financira se kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska u proračunskom razdoblju Europske unije između 2007.-2013. godine-           Ciljevi projekta: • poticanje mobilnosti radne snage u hrvatsko-mađarskom prekograničnom području • povećanje stope zaposlenosti • poticanje gospodarskog razvoja prekogranične regije • pružanje mogućnosti za bolje životne uvjete Tko može sudjelovati u […]

objavljeno: 05.05.2013

IGERCsk

U okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Mađarska 2007-2013 te sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan 18. lipnja 2010. godine,  gradovima Csurgu i Koprivnici dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu 436,900 EUR za provedbu projekta ”Inovativna istraživanja geotermalne energije u okolici Grada Csurga i Grada Koprivnice“ (IGER-CsK)”. Cilj projekta je identifikacija geotermalnih ležišta […]

objavljeno: 05.05.2013

Fourseasons – FourFairs (4S4F)

Projekt FourSeasons – FourFairs je projekt uspostavljanja gospodarske suradnje između Županije Somogy, Grada Kapošvara, Grada Koprivnice i Razvojne agencije VIDRA. Cilj projekta je u godinu dana povezati male poduzetnike i obrtnike s područja Koprivnice, Virovitice, Kapošvara i Barcsa na način da se organiziraju gospodarski sajmovi, izrade promotivni materijali gospodarstvenika s ciljem upoznavanja poduzetničke klime u […]

objavljeno: 05.05.2013

Regionalna energetska agencija Sjever

Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) je javna neprofitna ustanova osnovana od strane gradova osnivača (Koprivnica, Varaždin i Virovitica) uz financijsku potporu Europske komisije kroz program Inteligentna energija Europe (IEE). Ukupni budžet projekta tokom 3 godine je 345.852,00 EUR s tim da je Agencija sufinancirana od strane Europske komisije s 250.000,00 EUR, a preostali dio budžeta […]

objavljeno: 05.05.2013

Intense

„Intense“ je međunarodni projekt koji je započeo u listopadu 2008. godine uz financijsku podršku programa Inteligentna energija Europe uz sudjelovanje 28 partnera iz 12 zemalja, od kojih je 11 članica Europske Unije te Republika Hrvatska. Projekt se temeljio na integralnom pristupu planiranju energetski optimalnih stambenih objekata te promociji mjera energetske učinkovitosti i štednje energije. Ovaj […]

objavljeno: 05.05.2013

Panonska paleta II

Panonska paleta II je projekt uspostavljanja ekonomske i socijalne kohezije u  prekograničnim područjima te se financira iz programa IPA Mađarska- Hrvatska, odnosno iz pretpristupnog fonda Europske unije. Zamišljen je kao nastavak Panonske palete, kako bi se postigla održivost projekta. Cilj projekta je oživljavanje kulturnih, turističkih i sportskih događanja u Hrvatskoj i Mađarskoj putem promoviranja navedenih […]

objavljeno: 05.05.2013

Panonska paleta

Projekt Panonska paleta započeo je u siječnju 2007., a službeno završio u veljači 2008. godine. Nositelji projekta bili su Grad Koprivnica i Grad Kapošvar. Sredstva za njegovu provedbu osigurana su iz pretpristupnih fondova Europske unije. Glavni je cilj projekta bio uspostaviti snažniju gospodarsku i društvenu povezanost u prekograničnom području kroz povećanu razinu suradnje među partnerima […]

objavljeno: 05.05.2013

Strossmerg

U razdoblju od ožujka 2009. do travnja 2010 godine, Grad Koprivnica u suradnji s Koprivničkim poduzetnikom d.o.o. sudjelovao je u provedbi projekta Strossmerg koji je financiran iz programa  Flanders – Central andEastern Europe Programme. Inicijator i nositelj projekta bila je razvojna agencija POM iz belgijskog grada Antwerpena. Cilj projekta je promocija lokalnih poduzeća i hrvatskog gospodarstva […]

objavljeno: 05.05.2013