Provedeni projekti


ODJEK II – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Jednogodišnji projekt Grada Koprivnica „ODJEK II – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ nastavak je uspješno provedenog projekta „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“. Projekt je službeno započeo 1. kolovoza 2016. godine u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama […]

objavljeno: 06.10.2016

PROJEKT DEPART

Projekt Network for Democratic participation of Roma and traveller communities on municipality level – European and local challenges, s akronimom DEPART provodio se u sklopu EU programa „Europe for Citizens“. DEPART projekt bio je usredotočne na problem integracije Roma u lokalnim zajednicama. Cilj projekta bio je doprinos na lokalnoj razini i uključenost predstavnika ciljnih skupina, […]

objavljeno: 31.08.2016

ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Jednogodišnji projekt Grada Koprivnica „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda službeno je započeo 1. rujna 2015. godine. Cilj uvođenja pomoćnika u nastavi je olakšati i unaprijediti integraciju učenika s teškoćama u razvoju, svakodnevni rad u nastavi te učenje. Projektom se dugoročno pospješuje […]

objavljeno: 04.03.2016

Projekt „Amusement Tourism Development Strategy“

Projekt „Amusement Tourism Development Strategy“ s akronimom ATDS, financiran je sredstvima Europske unije kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Opći cilj projekta: Stvaranje temelja za daljnji održivi gospodarski razvoj te jačanje turističke ponude u prekograničnom području. Specifični cilj projekta: Izrada dokumentacije za razvoj zabavnih parkova u prekograničnoj regiji, kao alata za uspostavu održivog […]

objavljeno: 25.08.2015

Projekt Tour-Pack

Projekt Tour –Pack je projekt izrade zajedničkog prekograničnog turističkog programa sufinanciranog iz IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska- Hrvatska Svrha projekta: Kreiranje i promocija prekograničnih turističkih paketa prekogranične regije temeljem regionalnih, kulturnih i povijesnih karakteristika prekogranične regije i jačanje bolje tržišne pozicije u turizmu. Opći ciljevi projekta: ojačati veze između pružatelja turističkih usluga i turističkih agencija promovirati općenitu […]

objavljeno: 10.03.2015

Projekt „Socijalna košarica”

Projekt „Socijalna košarica”, financiran je iz Europskog socijalnog fonda (ESF) Europske unije kroz program Razvoj ljudskih potencijala. Svrha projekta: pomoći najsiromašnijim građanima Koprivnica putem socijalne samoposluge Opći cilj projekta: je uspostava partnerskog sustava za pružanje učinkovite socijalne usluge najsiromašnijim sugrađanima te osiguranje  pomoći u vidu hrane i higijenskih potrepština kroz otvaranje Socijalne samoposluge, ali i […]

objavljeno: 10.03.2015

Inovativno financiranje za lokalna održiva energetska rješenja

Akronim:  INFINITE Solutions Projekt se provodi u sklopu programa Inteligentna energija u Europi. Trajanje projekta: ožujak 2014. – veljača 2017. Budžet: Ukupni budžet Regionalne energetske agencije Sjever iznosi 89.861,00 EUR od čega EU sufinancira 75% budžeta. Tko su projekti partneri? Partneri dolaze iz različitih država Europske Unije, a oni su: institucija Energy Cities iz Pariza, regija […]

objavljeno: 17.11.2014

Projekt „Supporting Motivation to Intervene on Learning and Experience“

Projekt „Supporting Motivation to Intervene on Learning and Experience“, s akronimom SMILE, financiran je od strane Europske komisije kroz Program cjeloživotnog učenja. Svrha projekta: Pristupiti socijalnoj uključenosti Roma na holistički način kroz uspostavu obrazovne zajednice koja će aktivno pružati konkretne odgovore i rješenja. Opći cilj projekta: Cilj projekta je pokretanje sustava aktivne zajednice u kojoj […]

objavljeno: 31.10.2014

Projekt CAMPUS

Projekt „Connecting and Multiplying Pannonian University Spaces“, s akronimom CAMPUS, financira Europska unija kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Svrha projekta: Poticanje pametnog i održivog regionalnog gospodarskog razvoja ulaganjem u visokoškolsko obrazovanje i znanost. Opći cilj projekta: Provedba strateškog istraživanja s ciljem identifikacije edukacijskih potreba u prekograničnom području kako bi se poboljšala kvaliteta […]

objavljeno: 18.02.2014

Civitas Dyn@mo

Projekt CIVITAS DYN@MO najveći je i najzahtjevniji projekt u kojemu Grad Koprivnica sudjeluje kao partner. Projekt je uključen u FP7 – 7. Okvirni program Europske unije kojim se financiraju znanstvena istraživanja i razvoj u funkciji konkurentnosti lokalnog gospodarstva na osnovi praktičnog korištenja najnovijih znanstvenih spoznaja. Usmjeren je na razvoj najučinkovitijih mjera prometne održivosti na osnovi […]

objavljeno: 19.10.2013