EU info


„Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“

Projekt „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“ financiran je iz Kohezijskog fonda 2014.-2020., a odobren je u okviru poziva na dostavu prijedloga projekata „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ raspisanom od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Cilj projekta je tijekom 20 mjeseci informirati i educirati stanovništvo Grada Koprivnice i projektnih partnera […]

objavljeno: 16.01.2019

Rekonstrukcija spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka

Projekt rekonstrukcije spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. Projektne aktivnosti: Izvođenje […]

objavljeno: 23.11.2018

Low Carb

Projektom  “Low Carb” Grad Koprivnica nastavlja uspješne aktivnosti provedene u projektu Dyn@mo te ostalim projektima održive mobilnosti. U suradnji sa Sveučilištem Sjever, provest će se niz edukacija iz područja održive mobilnosti namijenjenih ostalim organizacijama koje se bave pitanjima održive mobilnosti putem centra kompetencija za Planove održive urbane mobilnosti. Grad Koprivnica će pored toga izraditi dokument […]

objavljeno: 13.12.2017

Energetska obnova Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica

Projekt  Energetska obnova Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Projektne aktivnosti: Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije: 1) Izvedba toplinski izolirane ovojnice zgrade 2) Ugradnja lokalne mehaničke ventilacija s rekuperacijom 3) Rekonstrukcija unutarnje rasvjete s povećanom energetskom učinkovitošću Usluga stručnog nadzora građenja i […]

objavljeno: 08.12.2017

Izgradnja inkubatora kreativnih industrija

Projekt „Izgradanja inkubatora kreativnih industrija“ obuhvaća izgradnju i opremanje zgrade Inkubatora namijenjenog industriji čije aktivnosti se baziraju na individualnoj kreativnosti, vještini i talentu te koje imaju potencijal za  kreiranje radnih mjesta kroz korištenje intelektualnog vlasništva. Novi Inkubator postat će centralno mjesto za poduzetnike koji djeluju u području kreativnih industrija, a omogućiti će poticanje transfera znanja, […]

objavljeno: 02.11.2017

ODJEK III – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Četverogodišnji projekt Grada Koprivnice „ODJEK III – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ nastavak je uspješno provedenih projekata ODJEK I ODJEK III. Projekt je započeo 1. kolovoza 2017. godine u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda, kojeg je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03. […]

objavljeno: 08.09.2017

Projekt „Volimo volontiranje“ 

Projekt „Volimo volontiranje“  povodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, a usmjeren je na osnaživanje doprinosa volonterstva, odnosno na povećanje broja kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja s ciljem senzibiliziranja ciljne skupine   Cilj projekta: Cilj projekta je povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i […]

objavljeno: 04.09.2017

BOOSTEE-CE

Projekt Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management (akronim BOOSTEE-CE)  provodi se u sklopu programa Interreg Central Europe. Cilj projekta: Srednja Europa ima veliki potencijal za implementaciju lokalnih i regionalnih energetskih sustava zasnovanih na proizvodnji obnovljivih izvora energije i očuvanju energije, ali je važno potaknuti inicijative za poboljšanje energetske učinkovitosti. Projekt je fokusiran […]

objavljeno: 20.07.2017

ATDS II

Projekt “Amusement Tourism Development Strategy II” (akronim ATDS II)  provodi se u sklopu programa INTERREG V-A Program suradnje Mađarska – Hrvatska. Cilj projekta: Nastavak projekta provedenog unutar istog programa, pomoću kojeg je izrađen koncept i preliminarna studija za uspostavu Obiteljsko-zabavnog centra, jedinstvenog u ovom dijelu Europe. ATDS II će omogućiti izradu studije izvodljivosti i tehničke dokumentacije (idejno rješenje) […]

objavljeno: 03.07.2017

RoboTech

Projekt „Cross border development of robotics in primary schools“ pod akronimom RoboTech provodi se u sklopu Interreg V-A prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska. Cilj projekta je povećati znanje o robotici u prekograničnom području Mađarska-Hrvatska te uvesti robotiku kao izvanškolsku aktivnost u osnovne škole. Projektne će aktivnosti biti će usmjerene na učitelje, nastavnike i učenike osnovnih škola između […]

objavljeno: 03.07.2017