Zapošljavanje


OBAVIJEST O ZAVRŠENOM POSTUPKU PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

Temeljem provedenog postupka natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu referenta za održavanje i upravljanje nekretninama u UO za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo od 06.02.2019. godine, u službu na navedeno radno mjesto primljen je Mario Vencl, SSS automehaničar/vozač motornog vozila.  

objavljeno: 25.03.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 01.03.2019. godine objavljuje […]

objavljeno: 01.03.2019

Obavijest o završenim postupcima prijma u službu na neodređeno vrijeme

Temeljem raspisanih javnih natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme od 16.01.2019. godine, u službu u Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice primljeni su sljedeći: Gordana Forko, dipl.inž. građevinarstva na radno mjesto višeg stručnog suradnika za građenje Ksenija Kancelak, dipl.inž. geotehnike na radno mjesto višeg stručnog suradnika za građenje Helena […]

objavljeno: 01.03.2019

OBAVIJEST o provedenim postupcima prijma u službu na određeno vrijeme

Nakon provedenih postupaka oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje (oglasi od 13.12.2018.) primljeni su slijedeći: Radno mjesto višeg referenta za prostorno uređenje, Nikolina Mikulić, VŠS inženjer građevinarstva; Radno mjesto referenta za prostorno uređenje, Zdenka Timarac, SSS građevinski tehničar.

objavljeno: 19.02.2019

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje

KLASA: 112-03/19-01/0001 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 18.02.2019. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 8. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada […]

objavljeno: 19.02.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za održavanje i upravljanje nekretninama

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta za održavanje i upravljanje nekretninama u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: […]

objavljeno: 15.02.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 08.02.2019. godine objavljuje […]

objavljeno: 08.02.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

KLASA: 112-01/19-02/0004 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-7 Koprivnica, 31.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA ODRŽAVANJE I […]

objavljeno: 07.02.2019

Obavijest o oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme

Nakon provedenog postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radnom mjestu referenta za uređivanje web stranice i informiranje u Službi ureda gradonačelnika, a koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 13.12.2018. godine,  u službu na navedeno radno mjesto primljen je Hrvoje Ružić.

objavljeno: 06.02.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Viši stručni suradnik/-ca za društvene djelatnosti

KLASA: 112-01/19-02/0009 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 28.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK/-CA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1 izvršitelj/-ica, na […]

objavljeno: 31.01.2019