Zapošljavanje


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice – Referent – komunalni redar

KLASA: 112-01/18-02/0018 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-2 Koprivnica, 28.02.2018. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), privremeni pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu […]

objavljeno: 02.03.2018

Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja

KLASA: 112-01/18-02/0001 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-7 Koprivnica, 14.02.2018. Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) u postupku javnog natječaja za imenovanje pročelnika,  gradonačelnik Grada Koprivnice donosi ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA Članak 1. Poništava se dio natječaja (klasa:112-01/18-02/0001, urbroj:2137/01-04-1/2-18-1 […]

objavljeno: 19.02.2018

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za informiranje i odnose s javnošću

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za informiranje i odnose s javnošću u Službi ureda gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 25.01.2018. godine objavljuje POZIV […]

objavljeno: 25.01.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – vježbenik

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam vježbenika na određeno vrijeme za osposobljavanje obavljanja poslova višeg stručno9g suradnika za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 25.01.2018. godine […]

objavljeno: 25.01.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – pročelnik-rukovoditelj Službe -jedinice za unutarnju reviziju

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika – rukovoditelja Službe-Jedinice za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 24.01.2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) […]

objavljeno: 24.01.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 24.01.2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U […]

objavljeno: 24.01.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i opće poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i opće poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 24.01.2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I […]

objavljeno: 24.01.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 19.01.2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U […]

objavljeno: 19.01.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 19.01.2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI […]

objavljeno: 19.01.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – pročelnik Službe ureda gradonačelnika

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Službe ureda gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 19.01.2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U Narodnim novinama […]

objavljeno: 19.01.2018