Zapošljavanje


Obavijest

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određene vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice na radnom mjestu samostalnog upravnog referenta za socijalnu skrb u UO za društvene djelatnosti i europske poslove primljena je Ivana Pavunc.

objavljeno: 24.10.2017

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) -Viši stručni suradnik za građenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za građenje u  Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 12.09.2017. godine objavljuje POZIV […]

objavljeno: 12.09.2017

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 5. […]

objavljeno: 05.09.2017

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice na radno mjesto:

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice na radno […]

objavljeno: 30.08.2017

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje  Grada Koprivnice – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje  Grada Koprivnice 1. VIŠEG STRUČNOG […]

objavljeno: 25.08.2017

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent – komunalni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta – komunalnog redara u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 17.08.2017. godine […]

objavljeno: 17.08.2017

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Samostalni upravni referent za socijalnu skrb

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme samostalnog upravnog referenta za socijalnu skrb  u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 17.08.2017. […]

objavljeno: 17.08.2017

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice/Samostalni upravni referent za socijalnu skrb

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice, raspisuje   OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice   1. […]

objavljeno: 01.08.2017

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice / Referent – komunalni redar

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, raspisuje   OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice […]

objavljeno: 01.08.2017

Obavijest

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta za prostorno uređenje primljena je Zdenka Timarac u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje.

objavljeno: 21.07.2017