Zapošljavanje


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

KLASA: 112-01/19-02/0004 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-7 Koprivnica, 31.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA ODRŽAVANJE I […]

objavljeno: 07.02.2019

Obavijest o oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme

Nakon provedenog postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radnom mjestu referenta za uređivanje web stranice i informiranje u Službi ureda gradonačelnika, a koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 13.12.2018. godine,  u službu na navedeno radno mjesto primljen je Hrvoje Ružić.

objavljeno: 06.02.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Viši stručni suradnik/-ca za društvene djelatnosti

KLASA: 112-01/19-02/0009 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 28.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK/-CA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1 izvršitelj/-ica, na […]

objavljeno: 31.01.2019

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-01/19-02/0004 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-4 Koprivnica, 30.01.2019. Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice dana 30.01.2019. godine donosi ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA Članak 1. Poništava […]

objavljeno: 31.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Voditelj Odsjeka za izgradnju grada

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme voditelja Odsjeka za izgradnju grada u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) […]

objavljeno: 25.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za održavanje i upravljanje nekretninama

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta za održavanje i upravljanje nekretninama u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: […]

objavljeno: 25.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za građenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za građenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) […]

objavljeno: 25.01.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – REFERENT ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

KLASA: 112-01/19-02/0004 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 10.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA ODRŽAVANJE […]

objavljeno: 17.01.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Viši stručni suradnik za građenje

KLASA: 112-01/19-02/0003 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 10.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA […]

objavljeno: 17.01.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Voditelj Odsjeka za izgradnju grada

KLASA: 112-01/19-02/0002 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 10.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ZA IZGRADNJU […]

objavljeno: 17.01.2019