Zapošljavanje


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za održavanje i upravljanje nekretninama

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta za održavanje i upravljanje nekretninama u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: […]

objavljeno: 25.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za građenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za građenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) […]

objavljeno: 25.01.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – REFERENT ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

KLASA: 112-01/19-02/0004 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 10.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA ODRŽAVANJE […]

objavljeno: 17.01.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Viši stručni suradnik za građenje

KLASA: 112-01/19-02/0003 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 10.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA […]

objavljeno: 17.01.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Voditelj Odsjeka za izgradnju grada

KLASA: 112-01/19-02/0002 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 10.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ZA IZGRADNJU […]

objavljeno: 17.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme   višeg referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 03.01.2019. godine objavljuje […]

objavljeno: 03.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 03.01.2019. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU […]

objavljeno: 03.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za uređivanje web stranice i informiranje u Službi ureda gradonačelnika

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme   referenta za uređivanje web stranice i informiranje u Službi ureda gradonačelnika Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 28.12.2018. godine objavljuje […]

objavljeno: 28.12.2018

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice – VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE

KLASA: 112-03/18-01/0005 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1 Koprivnica, 11.12.2018. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 8. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13. i 65/17.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, […]

objavljeno: 13.12.2018

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice – REFERENT ZA  PROSTORNO UREĐENJE

KLASA: 112-03/18-01/0004 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1 Koprivnica, 11.12.2018. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 8. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13. i 65/17.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, […]

objavljeno: 13.12.2018