Zapošljavanje


Poziv za p rethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za prostorno uređenje i gradnju

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  referenta za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša radi obavljanja poslova čiji […]

objavljeno: 20.09.2013

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za komunalnu naknadu

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice na radnom mjestu referenta za komunalnu naknadu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i […]

objavljeno: 20.09.2013