Zapošljavanje


POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – VJEŽBENIK/VJEŽBENICA

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika/suradnice za pravne poslove  u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za […]

objavljeno: 07.03.2014

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu i imenovanje: Unutarnji revizor/ica

Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.) i članka 12. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ broj 35/08. i 96/13.), gradonačelnica Grada Koprivnice, raspisuje  J A V N I   N A T J E Č A J za prijam […]

objavljeno: 19.02.2014

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za održivi razvoj i europske poslove – Viši stručni suradnik/suradnica za informiranje i odnose s javnošću

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), službenica imenovana za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za održivi razvoj i europske poslove Grada Koprivnice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za održivi razvoj i europske poslove: 1.  […]

objavljeno: 19.02.2014

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za izgradnju grada i upravljanje nekretninama – Viši stručni suradnik/suradnica za investicije izgradnje i rekonstrukcije objekata

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i upravljanje nekretninama  Grada Koprivnice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za izgradnju grada i upravljanje nekretninama: 1.  Viši stručni suradnik/suradnica za investicije izgradnje […]

objavljeno: 19.02.2014

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice – Vježbenik/Vježbenica

Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice: – vježbenik/vježbenica – 1 […]

objavljeno: 19.02.2014

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva – Viši stručni suradnik/suradnica za proračun i računovodstvo

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva: 1.  Viši stručni suradnik/suradnica za proračun i računovodstvo – 1 […]

objavljeno: 19.02.2014

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti – Viši stručni suradnik/suradnica za društvene djelatnosti

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti: 1.  Viši stručni suradnik/suradnica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme […]

objavljeno: 19.02.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – VJEŽBENIK/VJEŽBENICA

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika/suradnice za službeničke odnose  u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za […]

objavljeno: 22.01.2014

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice – Vježbenik/vježbenica

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice, raspisuje  J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu u Upravnom odjelu […]

objavljeno: 08.01.2014

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za gradnju i prostorno uređenje

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za gradnju i prostorno uređenje u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša radi obavljanja […]

objavljeno: 20.09.2013