Zapošljavanje


POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje) – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I EUROPSKE POSLOVE

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj i europske poslove Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 15. travnja 2014. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) […]

objavljeno: 15.04.2014

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice 1. REFERENT ZA  VOĐENJE EVIDENCIJE […]

objavljeno: 09.04.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – UNUTARNJI REVIZOR

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu unutarnjeg revizora u Jedinici za unutarnju reviziju Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za provedbu natječaja) 07. ožujka 2014. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I […]

objavljeno: 07.03.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA INVESTICIJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika/suradnice za investicije izgradnje  i rekonstrukcije objekata u Upravnom odjelu za izgradnju grada i upravljanje nekretninama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za […]

objavljeno: 07.03.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika/suradnice za proračun i računovodstvo u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za provedbu natječaja) 07. […]

objavljeno: 07.03.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika/suradnice za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za provedbu natječaja) 07. ožujka 2014. objavljuje […]

objavljeno: 07.03.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA INFORMIRANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika/suradnice za informiranje i odnose s javnošću u Upravnom odjelu za održivi razvoj i europske poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za […]

objavljeno: 07.03.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – VJEŽBENIK/VJEŽBENICA

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika/suradnice za pravne poslove  u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za […]

objavljeno: 07.03.2014

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu i imenovanje: Unutarnji revizor/ica

Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.) i članka 12. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ broj 35/08. i 96/13.), gradonačelnica Grada Koprivnice, raspisuje  J A V N I   N A T J E Č A J za prijam […]

objavljeno: 19.02.2014