Zapošljavanje


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme Višeg stručnog suradnika za gradnju i prostorno uređenje

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša  Grada Koprivnice 1. […]

objavljeno: 19.09.2014

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme Referenta za vođenje evidencije komunalne naknade

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice 1. REFERENT ZA VOĐENJE EVIDENCIJE […]

objavljeno: 18.09.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – Viši stručni suradnik za europske poslove i poduzetničke projekte

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za europske poslove i poduzetničke projekte u Upravnom odjelu za održivi razvoj i europske poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 22.07.2014. […]

objavljeno: 22.07.2014

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za održivi razvoj i europske poslove – Viši stručni suradnik/suradnica za europske poslove i poduzetničke projekte

Na temelju članaka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za održivi razvoj i europske poslove Grada Koprivnice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za održivi razvoj i europske poslove: 1.  Viši stručni suradnik/suradnica za […]

objavljeno: 10.07.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  referenta za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 20.06.2014. godine […]

objavljeno: 20.06.2014

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice – Referent za prostorno uređenje i gradnju

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada […]

objavljeno: 04.06.2014

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Koprivnica objavljuje javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to: 1)      Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika: a)      1 polaznik – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (odnosno VSS navedene struke) Radno […]

objavljeno: 06.05.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – REFERENT ZA VOĐENJE EVIDENCIJE KOMUNALNE NAKNADE

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  referenta za vođenje evidencije komunalne naknade u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 24.04.2014. godine objavljuje POZIV NA […]

objavljeno: 24.04.2014

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje) – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I EUROPSKE POSLOVE

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj i europske poslove Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 15. travnja 2014. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) […]

objavljeno: 15.04.2014

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice 1. REFERENT ZA  VOĐENJE EVIDENCIJE […]

objavljeno: 09.04.2014