Zapošljavanje


JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 100-01/19-01/0010 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 15.10.2019. Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Koprivnici od 15.10.2019.godine,  gradonačelnik Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja […]

objavljeno: 15.10.2019

Obavijest o prijmu u službu na određeno vrijeme

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, radno mjesto referent-komunalni redar, primljena je Aleksandra Smrzlić, srednje stručne spreme – opća gimnazija. Oglas za navedeno radno mjesto objavljen je putem Hrvatskog […]

objavljeno: 01.07.2019

Obavijest o prijmu u službu na određeno vrijeme

Temeljem  raspisanog oglasa na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice na posao na radnom mjestu samostalnog upravnog referenta za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, u službu na navedeno radno mjesto primljena je Jelena Horvat, mag. politologije. Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za […]

objavljeno: 18.06.2019

Obavijest o prijmu u službu temeljem  javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 38/2019 od 12.04.2019. godine u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove na radno mjesto višeg stručnog suradnika za europske poslove i poduzetničke projekte primljena je Tihana Peić, mag.oec.

objavljeno: 05.06.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent – komunalni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta – komunalnog redara u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana […]

objavljeno: 28.05.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za vođenje evidencije komunalne naknade

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za vođenje evidencije komunalne naknade u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana […]

objavljeno: 28.05.2019

OGLASza prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice – Referent – komunalni redar

KLASA: 112-03/19-01/0006 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 17.05.2019. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju […]

objavljeno: 17.05.2019

OGLASza prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice – Referent za vođenje evidencije komunalne naknade

KLASA: 112-03/19-01/0005 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 16.05.2019. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i […]

objavljeno: 17.05.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za europske poslove i poduzetničke projekte

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za europske poslove i poduzetničke projekte u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice (u daljnjem […]

objavljeno: 29.04.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Samostalni upravni referent za socijalnu skrb

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radnom mjestu samostalnog upravnog referenta za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  dana 24.04.2019. […]

objavljeno: 24.04.2019