Zapošljavanje


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposbnosti (pisano testiranje) – Namještenik za pomoćno tehničke poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  u nepunom radnom vremenu (30 sati tjedno) na radnom mjestu namještenika za pomoćno tehničke poslove u Službi ureda gradonačelnika (u daljnjem tekstu: […]

objavljeno: 12.11.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Spremačica

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  u nepunom radnom vremenu (30 sati tjedno) na radnom mjestu spremačice u Službi ureda gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 12.11.2019. godine […]

objavljeno: 12.11.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent-knjigovođa

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  referenta-knjigovođe u  Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 12.11.2019. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU […]

objavljeno: 12.11.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto: REFERENT – KNJIGOVOĐA

KLASA: 112-01/19-02/0027 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 25.10.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto REFERENT – KNJIGOVOĐA 1 izvršitelj/-ica, na […]

objavljeno: 30.10.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika na radno mjesto: NAMJEŠTENIK ZA POMOĆNO TEHNIČKE POSLOVE

KLASA: 112-01/19-02/0025 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-2 Koprivnica, 28.10.2019. Na temelju članka 19. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Službe ureda gradonačelnika Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika na radno mjesto: NAMJEŠTENIK ZA POMOĆNO TEHNIČKE POSLOVE 1 izvršitelj/-ica, […]

objavljeno: 30.10.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika na radno mjesto: SPREMAČICA

KLASA: 112-01/19-02/0026 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-2 Koprivnica, 28.10.2019. Na temelju članka 19. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Službe ureda gradonačelnika Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika na radno mjesto: SPREMAČICA 1 izvršitelj/-ica, na neodređeno vrijeme u […]

objavljeno: 30.10.2019

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 100-01/19-01/0010 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 15.10.2019. Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Koprivnici od 15.10.2019.godine,  gradonačelnik Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja […]

objavljeno: 15.10.2019

Obavijest o prijmu u službu na određeno vrijeme

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, radno mjesto referent-komunalni redar, primljena je Aleksandra Smrzlić, srednje stručne spreme – opća gimnazija. Oglas za navedeno radno mjesto objavljen je putem Hrvatskog […]

objavljeno: 01.07.2019

Obavijest o prijmu u službu na određeno vrijeme

Temeljem  raspisanog oglasa na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice na posao na radnom mjestu samostalnog upravnog referenta za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, u službu na navedeno radno mjesto primljena je Jelena Horvat, mag. politologije. Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za […]

objavljeno: 18.06.2019

Obavijest o prijmu u službu temeljem  javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 38/2019 od 12.04.2019. godine u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove na radno mjesto višeg stručnog suradnika za europske poslove i poduzetničke projekte primljena je Tihana Peić, mag.oec.

objavljeno: 05.06.2019