Prodaja i zakup nekretnina


JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnine, (k.č.br. 4710/6, k.o. Koprivnica) javnom dražbom

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ […]

objavljeno: 21.11.2018

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina, javnom dražbom

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine»  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,  146/08.,  38/09., 153/09. i 143/12),   članka 5. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2014. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 2/14.)  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 04/09., 1/12.,1/13. […]

objavljeno: 06.11.2018

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ […]

objavljeno: 15.05.2018

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ javnom dražbom 

KartaNa temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2017. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/16.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ […]

objavljeno: 03.05.2018

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Koprivnici Ulica Zvonimira Goloba javnom dražbom

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17),,),  članka 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni […]

objavljeno: 21.03.2018

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Grad Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17),, članka 3. i članka 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. […]

objavljeno: 16.03.2018

JAVNI  NATJEČAJ za zakup garaža

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst) i  članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice, (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI  NATJEČAJ za zakup garaža Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju  se u […]

objavljeno: 22.09.2017

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska„ i „Radnička“

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 6. Odluke o prodaji i kupnji zemljišta u Poslovnim zonama Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16).  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice […]

objavljeno: 30.03.2017

JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža na Trgu podravskih heroja u Koprivnici

JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju se u zakup garaže na Trgu podravskih heroja u Koprivnici i to: garaže u  nizu III, i to: garaže broj: 1.,2., 3., 5., 8., i 10, Garaže se daju u zakup sa početnim iznosom zakupnine od 202,50 kuna mjesečno za pojedinu garažu. Sudionici javne […]

objavljeno: 14.10.2012