Prodaja i zakup nekretnina


JAVNI NATJEČAJ za prodaju ili osnivanje prava građenja na zemljištu u Poduzetničkim zonama Dravska i Radnička

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička u Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19.) i članka 55. […]

objavljeno: 22.10.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj 3/16, 1/17 i 2/17),  članka 5. Odluke  o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/19)  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, […]

objavljeno: 30.08.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17),,),  članka 3. i 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.), i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. […]

objavljeno: 01.08.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj 3/16, 1/17 i 2/17),  članka 3. i 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. […]

objavljeno: 15.04.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom (Merićeva zgrada)

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Grad Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst […]

objavljeno: 22.03.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina, javnom dražbom

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine»  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,  146/08.,  38/09., 153/09. i 143/12),   članka 5. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2014. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 2/14.)  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 04/09., 1/12.,1/13. […]

objavljeno: 06.11.2018

JAVNI  NATJEČAJ za zakup garaža

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst) i  članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice, (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI  NATJEČAJ za zakup garaža Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju  se u […]

objavljeno: 22.09.2017