Prodaja i zakup nekretnina


JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Koprivnice radi izgradnje studentskog doma na Trgu dr. Žarka Dolinara 13

Na temelju odredbi članaka 280. – 296. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst i 1/18), […]

objavljeno: 07.06.2019

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana u obiteljskoj kući na lokaciji „Cvjetna“

Agencija za društveno poticanju stanogradnju Grada Koprivnice i Grad Koprivnica na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15 i 57/18), članka 18. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ […]

objavljeno: 14.05.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj 3/16, 1/17 i 2/17),  članka 3. i 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. […]

objavljeno: 15.04.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom (Merićeva zgrada)

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Grad Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst […]

objavljeno: 22.03.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17),,),  članka 3. i 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18.), i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. […]

objavljeno: 01.02.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17),,),  članka 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.), Odluke  o uvjetima prodaje po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ („Glasnik Grada Koprivnice“ […]

objavljeno: 14.01.2019

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina, javnom dražbom

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine»  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,  146/08.,  38/09., 153/09. i 143/12),   članka 5. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2014. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 2/14.)  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 04/09., 1/12.,1/13. […]

objavljeno: 06.11.2018

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ javnom dražbom 

KartaNa temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2017. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/16.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ […]

objavljeno: 03.05.2018

JAVNI  NATJEČAJ za zakup garaža

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst) i  članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice, (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI  NATJEČAJ za zakup garaža Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju  se u […]

objavljeno: 22.09.2017

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska„ i „Radnička“

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 6. Odluke o prodaji i kupnji zemljišta u Poslovnim zonama Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16).  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice […]

objavljeno: 30.03.2017