Natječaji i javni pozivi


Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17) i točke I. Zaključka o utvrđivanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu, od 16.01.2018. godine privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti,  dana 16.01.2017. godine raspisao je Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata […]

objavljeno: 19.01.2018

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu

Na temelju Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu, od 16.01.2017. godine, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice 16.01.2018. godine, raspisuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu   […]

objavljeno: 19.01.2018

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u 2018. godini – najam prostora, tehnička oprema

Na temelju točke I. Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u 2018. godini – tehnička oprema, najam prostora, od 16.01.2018. godine, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, dana 16.01.2018. godine, raspisuje Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u 2018. godini – tehnička oprema, najam prostora […]

objavljeno: 18.01.2018

JAVNI POZIV za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice

Na temelju točke I. Zaključka  o raspisivanju Javnog poziva za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice, od 12. siječnja 2018. godine i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice raspisuje JAVNI POZIV za dopunu […]

objavljeno: 16.01.2018

JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga, te promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“

Temeljem Zaključka, KLASA:610-02/17-01/0013, URBROJ:2137-01/16-01/5-17-31, od dana 30. studenog 2017. godine, Grad Koprivnica dana 30. studenoga 2017. godine objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga, te promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“ Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za prodaju robe koje u ponudi […]

objavljeno: 30.11.2017

Javni poziv za licitaciju za dodjelu lokacija za prigodnu prodaju Božićnih jelki  na području grada Koprivnice

I. Predmet licitacije je ustupanje lokacija (dijelova javnih površina na 12 lokacija) za prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice. površina koje se dodjeljuje na korištenje iznosi do 100,00 m2 dijelovi javnih površina dodjeljuju se za razdoblje od 15. do 24. prosinca 2017. – 10 dana početna cijena za licitaciju iznosi 600,00 kn II. Kriterij za […]

objavljeno: 30.11.2017

POZIV za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Na temelju članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 3/17. ) pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove dana 02. studenog 2017. godine, objavljuje POZIV za  isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice I.  Pokreće se postupak imenovanja članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice […]

objavljeno: 03.11.2017

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2017./2018.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 i 1/17) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2017./2018. od 26. rujna 2017. godine,  Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice,  raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za […]

objavljeno: 29.09.2017

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Koprivnice koje […]

objavljeno: 15.09.2017

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice KLASA:021-01/17-01/0030, URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-2, od 20. srpnja 2017. godine

KLASA: 021-01/17-01/0030 URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-3 U Koprivnici, 13. rujna 2017.   Grad Koprivnica objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice KLASA:021-01/17-01/0030, URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-2, od 20. srpnja 2017. godine, objavljenog 25. kolovoza  2017. godine, u „Glasu Podravine i prigorja“ i na web stranici Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr).   […]

objavljeno: 15.09.2017