Natječaji i javni pozivi


JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

Na temelju članka 9.a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18), gradonačelnik Grada Koprivnice, objavio je JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz […]

objavljeno: 13.02.2019

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi – područje dramske i izvedbene umjetnosti iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: „OCD“) u kulturi sa sjedištem na području Grada Koprivnice i djelovanjem u području dramskih i izvedbenih umjetnosti, da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi – područje dramske i izvedbene umjetnosti iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu (u […]

objavljeno: 11.02.2019

JAVNI POZIV za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice

Na temelju točke I. Zaključka  o raspisivanju Javnog poziva za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice, od 4. veljače 2019. godine i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18), gradonačelnik Grada Koprivnice raspisuje JAVNI POZIV za […]

objavljeno: 05.02.2019

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – tehnička oprema

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – tehnička oprema (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18). (2) Organizacije civilnog […]

objavljeno: 25.01.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta – JOSIP JURATOVIC, DE-74831 GUNDELSHEIM, ORTSSTRASSE 151

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000106 URBROJ: 2137/01-07-01/5-19-0007 Koprivnica, 23.01.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta JOSIP JURATOVIC, DE-74831 GUNDELSHEIM, ORTSSTRASSE 151 I. Pozivamo vlasnicu nekretnine označene kao k.č.br. 10262 upisanu u zk.ul. br. 4390 k.o. Koprivnica, Anu Čordašev, u zemljišnim knjigama upisanu na adresi, Koprivnica, […]

objavljeno: 23.01.2019

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga građana u 2019. godini – ZATVOREN

(1) Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga građana u 2019. godini (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 10/18). (2) Udruge građana sukladno ovom […]

objavljeno: 23.01.2019

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“). (2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti zahtjev za sljedeće prioritetno područje: Prioritetno područje – prijevoz (3) Ukupno planirana vrijednost […]

objavljeno: 23.01.2019

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: „OCD“) u kulturi koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“) sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice […]

objavljeno: 23.01.2019

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17) i točke I. Zaključka o utvrđivanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu, od 21.01.2019. godine pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,  raspisuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada […]

objavljeno: 23.01.2019

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnju vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000082 URBROJ: 2137/01-07-01/7-18-0010 Koprivnica, 28.12.2018. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Investitor: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnju vodoopskrbne mreže na […]

objavljeno: 28.12.2018