Natječaji i javni pozivi


JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za: izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Koprivnica i Herešin, građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000085 URBROJ: 2137/01-07-01/3-18-0009 Koprivnica, 28.12.2018. Predmet:     Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za: izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Koprivnica i […]

objavljeno: 28.12.2018

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000088 URBROJ: 2137/01-07-01/1-18-0015 Koprivnica, 20.12.2018. Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje retencijskog bazena „Križevačka cesta“ na k.č.br. 8644/2 k.o. Koprivnica, građenje precrpne stanice CS „Križevačka“ na k.č.br. 8644/2 k.o. Koprivnica, građenje izljevne građevine u vodotok „Crna Gora“ na […]

objavljeno: 28.12.2018

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000088 URBROJ: 2137/01-07-01/1-18-0015 Koprivnica, 20.12.2018. Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje retencijskog bazena „Križevačka cesta“ na k.č.br. 8644/2 k.o. Koprivnica, građenje precrpne stanice CS „Križevačka“ na k.č.br. […]

objavljeno: 28.12.2018

JAVNI NATJEČAJ za dodjeljivanje školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice” broj 6/18 i 9/18),  a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. od 22.10.2018. godine, gradonačelnik Grada […]

objavljeno: 02.11.2018

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 1/17 i 6/18) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019. od 12.09.2018. godine,  Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija […]

objavljeno: 28.09.2018

OTVORENI JAVNI POZIV za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

Na temelju članka 4. Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/18.) Grad Koprivnica objavljuje OTVORENI JAVNI POZIV za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću I. Prodavatelj poslovnih udjela GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, […]

objavljeno: 14.09.2018

JAVNI NATJEČAJ za dodjeljivanje školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/18), a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019., od 27. 07. 2018. godine,  gradonačelnik Grada […]

objavljeno: 27.07.2018

JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2018. godini

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10.-pročišćeni tekst, 3/10. i 1/13.) Grad  Koprivnica objavljuje JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2018. godini   Javna priznanja Grada Koprivnice su: Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice Počasnim građaninom […]

objavljeno: 13.06.2018

P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

KLASA: 363-02/18-01/0024 URBROJ: 2137/01-08-04/2-18-1 Koprivnica, 04.04.2018. Na temelju članka 24. Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12) Grad Koprivnica objavljuje P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava […]

objavljeno: 09.04.2018

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“). (2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeće prioritetno područje: Prioritetno područje – Usluga jednodnevnog prijevoza (3) Ukupno […]

objavljeno: 26.02.2018