Natječaji i javni pozivi


Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17) i točke I. Zaključka o utvrđivanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu, od 21.01.2019. godine pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,  raspisuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada […]

objavljeno: 23.01.2019

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnju vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000082 URBROJ: 2137/01-07-01/7-18-0010 Koprivnica, 28.12.2018. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Investitor: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnju vodoopskrbne mreže na […]

objavljeno: 28.12.2018

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja sustava odvodnje Grada Koprivnice – građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000084 URBROJ: 2137/01-07-01/5-18-0013 Koprivnica, 28.12.2018. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15 a I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja sustava odvodnje Grada […]

objavljeno: 28.12.2018

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za: izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Koprivnica i Herešin, građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000085 URBROJ: 2137/01-07-01/3-18-0009 Koprivnica, 28.12.2018. Predmet:     Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za: izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Koprivnica i […]

objavljeno: 28.12.2018

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000088 URBROJ: 2137/01-07-01/1-18-0015 Koprivnica, 20.12.2018. Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje retencijskog bazena „Križevačka cesta“ na k.č.br. 8644/2 k.o. Koprivnica, građenje precrpne stanice CS „Križevačka“ na k.č.br. 8644/2 k.o. Koprivnica, građenje izljevne građevine u vodotok „Crna Gora“ na […]

objavljeno: 28.12.2018

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000088 URBROJ: 2137/01-07-01/1-18-0015 Koprivnica, 20.12.2018. Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje retencijskog bazena „Križevačka cesta“ na k.č.br. 8644/2 k.o. Koprivnica, građenje precrpne stanice CS „Križevačka“ na k.č.br. […]

objavljeno: 28.12.2018

JAVNI NATJEČAJ za dodjeljivanje školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice” broj 6/18 i 9/18),  a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. od 22.10.2018. godine, gradonačelnik Grada […]

objavljeno: 02.11.2018

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 1/17 i 6/18) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019. od 12.09.2018. godine,  Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija […]

objavljeno: 28.09.2018

OTVORENI JAVNI POZIV za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

Na temelju članka 4. Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/18.) Grad Koprivnica objavljuje OTVORENI JAVNI POZIV za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću I. Prodavatelj poslovnih udjela GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, […]

objavljeno: 14.09.2018

JAVNI NATJEČAJ za dodjeljivanje školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/18), a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019., od 27. 07. 2018. godine,  gradonačelnik Grada […]

objavljeno: 27.07.2018