Natječaji i javni pozivi


JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog – građevina infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000027 URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0008 Koprivnica, 17.06.2019.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a   I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta […]

objavljeno: 17.06.2019

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2019. godinu

Na temelju Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2017. do 2020. godine na području Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 1/17), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 14. svibnja 2019. godine objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2019. godinu I. PREDMET JAVNOG POZIVA Potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području […]

objavljeno: 14.05.2019

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000019 URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0007 Koprivnica, 03.05.2019. Predmet:     Javni poziv za uvid u spis predmeta Investitor: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava […]

objavljeno: 03.05.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000046 URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0005 Koprivnica, 03.05.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Investitor: KOPRIVNICA PLIN, d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju niskotlačnog plinovoda dužine 123 m, za […]

objavljeno: 03.05.2019

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodoopskrbne mreže Grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000010 URBROJ: 2137/01-07-01/8-19-0009 Koprivnica, 11.04.2019.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Investitor: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodoopskrbne mreže […]

objavljeno: 11.04.2019

JAVNI NATJEČAJ za prodaju računala i računalne opreme

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju računala i računalne opreme I. PREDMET NABAVE: Javnim natječajem, prodaju se računala i računalna oprema kako slijedi: HP COMPAQ DX2300M, INTEL CORE 2 DUO E6400, 2.13 GHz, 3GB […]

objavljeno: 02.04.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta ŠTEFAN SOKAČ I ANA-MARIA MAGIĆ SOKAČ, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA MIJE ŠIMEKA 53

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000098 URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0010 Koprivnica, 27.03.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ŠTEFAN SOKAČ I ANA-MARIA MAGIĆ SOKAČ, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA MIJE ŠIMEKA 53 I. Pozivamo nositelja stvarnog prava na nekretnini označenoj kao k.č.br. 405 i 406/1 k.o. Herešin, upisan u zemljišnoj […]

objavljeno: 27.03.2019

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – pješačko-biciklistička staza

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-350-05/19-01/000001 URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0005 Koprivnica, 21.03.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD KOPRIVNICA, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – […]

objavljeno: 21.03.2019

P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) na području Grada Koprivnice za 2019. godinu

KLASA: 363-02/19-01/0020 URBROJ: 2137/01-08-04/2-19-1 Koprivnica, 20.03.2019. Na temelju članka 24. Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12) Grad Koprivnica objavljuje P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava […]

objavljeno: 20.03.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta Tomislav Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A Aleksandra Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000009 URBROJ: 2137/01-07-01/1-19-0011 Koprivnica, 06.03.2019.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Tomislav Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A Aleksandra Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A I. Pozivamo vlasnike nekretnine označene u zemljišnoj knjizi kao k.č.br. 168/5 […]

objavljeno: 07.03.2019