Natječaji i javni pozivi


JAVNI NATJEČAJ za dodjeljivanje školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice” broj 6/18 i 9/18),  a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. od 22.10.2018. godine, gradonačelnik Grada […]

objavljeno: 02.11.2018

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 1/17 i 6/18) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019. od 12.09.2018. godine,  Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija […]

objavljeno: 28.09.2018

OTVORENI JAVNI POZIV za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

Na temelju članka 4. Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/18.) Grad Koprivnica objavljuje OTVORENI JAVNI POZIV za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće  KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću I. Prodavatelj poslovnih udjela GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, […]

objavljeno: 14.09.2018

JAVNI NATJEČAJ za dodjeljivanje školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/18), a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019., od 27. 07. 2018. godine,  gradonačelnik Grada […]

objavljeno: 27.07.2018

JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2018. godini

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10.-pročišćeni tekst, 3/10. i 1/13.) Grad  Koprivnica objavljuje JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2018. godini   Javna priznanja Grada Koprivnice su: Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice Počasnim građaninom […]

objavljeno: 13.06.2018

P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

KLASA: 363-02/18-01/0024 URBROJ: 2137/01-08-04/2-18-1 Koprivnica, 04.04.2018. Na temelju članka 24. Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12) Grad Koprivnica objavljuje P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava […]

objavljeno: 09.04.2018

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“). (2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeće prioritetno područje: Prioritetno područje – Usluga jednodnevnog prijevoza (3) Ukupno […]

objavljeno: 26.02.2018

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u sklopu projekta „Zdravi grad“ za 2018. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16) i točke 4. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2018. godinu,  pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, raspisala je Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru […]

objavljeno: 09.02.2018

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga građana u 2018. godini.

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 25.01.2018. godine, raspisao je Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga građana u 2018. godini […]

objavljeno: 30.01.2018

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu

Na temelju članka 9.a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice, 16.01.2018. godine objavio je JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih […]

objavljeno: 19.01.2018